Ocena brak

HEBRON

Autor /Egon00000001 Dodano /20.03.2012

Miasto w Palestynie na płd.-zach. od Jerozolimy, starsze od kronik Biblii (zał. prawdop. w XVIII w. pne.) wzmiankującej o nim po raz pierwszy w związku z Abrahamem, który tam zbudował ołtarz i swój grób rodzinny (Gen., 13,18; 23). Miejsce pobytu Izaaka, Jakuba i in. postaci biblijnych. Tu się schronił i został królem Dawid, tu rozpoczął się bunt Absaloma.

Miasta nie ominęła żadna hist. wojna palestyńska: Machabeuszów, Rzymian i krzyżowców; święte miasto muzułm. ze wzgl. na kult Abrahama; obecna nazwa arab. El-Khalil 'przyjaciel (Boga, tj. Abraham)*.

Grób Abrahama. Na jego miejscu zabytkowy meczet, zawierający w swych murach fragmenty budowli z czasów Heroda Wielkiego i kościoła krzyżowców.

Podobne prace

Do góry