Ocena brak

HAZLITT WILLIAM

Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012

ur. 10 IV 1778 w Maidstone k.
Londynu, zm. 18 XI 1830 w Londynie, eseista i krytyk.

Dzieciństwo spędzał w New England, gdzie jego ojciec organizował
gminę unitarian; po przerwaniu studiów w dysydenckim
New College w Hackney, zrezygnował z kariery duchownej.

Nawiązywał do tradycji J. Bunyana i D. Defoe,
będąc zarazem jakobinem o przekonaniach republ. i lewicowych;
od dysydentów różniło go m.in. niesłużebne traktowanie
sztuki (liberalni dysydenci dopuszczają sztukę, która uczy
kochać Boga i bliźniego); krytykę lit. traktował jako broń
ideologiczną; wiele czasu poświęcał wykładom pubi, i dziennikarstwu.

H. podniósł do poziomu sztuki gatunek eseju, występując
tu jako dysydencki bojownik spraw przegranych: demokracji,
wolności sumienia i wyrażania; w esejach próbował
uczyć i bawić, życie i twórczość pisarza traktował nierozdzielnie,
zainteresowany jego postawą społ. oraz mor. motywami
działalności; za miarę wartości twórcy uznał nowatorsko zakres
jego społ. oddziaływań; pozostawił mistrzowskie portrery
ludzi swego czasu (m.in. S.T. - Coleridge'a); niektóre
tomy esejów (Characters of Shakespeare's Plays, Lo 1817;
Lectures on the English Poets, Lo 1813; English Comic Writers,
Lo 1819; Lectures on the Dramatic Literature of the Age
of Elisabeth, Lo 1820) w dużym stopniu przyczyniły się do
rehabilitacji pisarzy ang. XVI, XVII i pocz. XVIII w. Mniejsze
znaczenie w spuściźnie H. mają książki Liber Amoris (Lo
1823) i The Life of Napoleon Bonaparte (I-IV, Lo 1828-30).

Dzieła H. wydano pt. Complete Works (LXXI, Lo 1930-34);
w języku pol. opublikowano Eseje wybrane (Wwa 1957).

 

P.P. Howe, The Life of William H., Lo 1922; CM. Maclean, Born under
Saturn. A Biography of William H., Lo 1943; H. Baker, William H., C (Mass.) 1962; R. Park, H. and the Spirit of the Age. Abstraction and Critical Theory, Ox 1971; R.M. Wardle, Hazlitt, Lincoln 1971 (bibliogr.); D. Bromwich, H. The Mind.

Podobne prace

Do góry