Ocena brak

HAYDN JOHANN MICHAEL

Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012

ur. 14 IX 1737 w Rohrau
(Dolna Austria), zm. 10 VIII 1806 w Salzburgu, austr. kompozytor,
brat Josepha.

Prawdopodobnie od 1745 śpiewał w
chórze katedry w Wiedniu, gdzie uczył się także gry na skrzypcach
i organach; od 1757 był dyrygentem kapeli biskupiej w
Nagywárad (Węgry), od 1763 muzykiem dworskim i koncertmistrzem
książęco-arcybiskupiej kapeli, a od 1781 organistą
dworskim i katedralnym w Salzburgu; 1804 został członkiem
Król. Akademii Muz. w Szwecji.

H. komponował głównie muzykę kośc. nie pozbawioną
stylistycznych kompromisów charakterystycznych dla niej w
XVIII w.; kontynuując styl J.J. Fuxa nawiązywał H. do G.P.
Palestriny, co przejął od niego Joseph Graetz (1760-1826), a
nast. uczeń Graetza Caspar Ett (1788-1847), reformator muzyki
kośc; kompozycje H. do proprium missae, dzięki bogactwu
form i stanowisku Kościoła, pozostawały wzorem do poł.
XIX w.

Charakterystyczne dla H. jest dystansowanie się w
muzyce kośc. od stylu operowego, choć spotyka się jego ślady
(np. aria da capo z elementami wirtuozowskimi) oraz
komponowanie muzyki do tekstów niemieckojęzycznych
(tendencje oświeceniowe).

Jego utwory sceniczne i instrumentalne
(z wyjątkiem niektórych kameralnych) są konwencjonalne.
H. napisał: 32 msze ł a c , 8 mszy niem., 2 Requiem,
6 Te Deum, 117 graduałów, 45 offertoriów, 27 responsoriów
na Wielki Tydzień, kantyki, litanie, preludia organowe, pieśni,
pieśni chóralne, kantaty, oratoria.

Z muzyki instrumentalnej
skomponował m.in. 46 symfonii, koncerty, kwartety i divertimenta;
wywarł wpływ na W.A. —> Mozarta.

 

J.E. Engl, Zum Gedenken Johann Michael H., Sa 1906; A.M. Klafsky. Michael H. als Kirchenkomponist, SMW 3(1915) 5-23; W. Kurthen, Zur Geschichte der deutschen Singmesse. KMJb 26(1931) 76-110; H. Jančik, Michael H., Z 1952; tenże, MGG V 1933-1944; R.G. Pauly, Michael H. Latin Proprium Missae Compositions. NH 1956 (mps Yale Univ.); tenże, NGrove VIII 407-412.

Podobne prace

Do góry