Ocena brak

HAWANA, San Cristóbal de la Habana

Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012

Stolica państwa
Kuby, siedziba metropolii z sufraganiami Pinar del Rio i Matanzas.

M i a s t o założył 1515 Hiszpan Diego Velazquez; w porcie
H. ze względu na geogr. i strategiczne położenie zatrzymywały
się hiszp. statki w drodze z Piw. Iberyjskiego do kolonii w
Ameryce; 1656 rozpoczęto budowę muru obronnego okalającego
tzw. Starą H., gdzie rozwinęła się charakterystyczna architektura;
na mocy dekretu król. od 1607 H. jest stolicą
Kuby (faktycznie pełniła tę funkcję od 1553).

D i e c e z j ę San Cristobal de la Habana erygowano 10 IX
1787 (przez wydzielenie z diec. Santiago de Cuba), a 6 I 1925
podniesiono ją do rangi metropolii; 1928 rozpoczęła w H.
działalność Akcja Kat.; 1953 odbył się tu I Kongres Akcji
Kat. wśród młodzieży robotniczej (JOC) oraz ogólnonar.
kongres katolików poświęcony zagadnieniom prawa i wolności;
8 I 1959 H. zajęły rewolucyjne oddziały Fidela Castro;
1961 miała miejsce manifestacja katolików przeciwko antyrel.
polityce rządu, za co władze wydaliły z Kuby bpa pomocniczego
H. - Boza Masvidala oraz 135 księży, w tym 46 Kubańczyków;
17-23 II 1986 odbyło się w H. Krajowe Zgromadzenie
Kościoła Kubańskiego poświęcone przyszłości duszpasterskiej
działalności Kościoła na Kubie (brało w nim udział
181 osób - biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice oraz laikat).

Pap. Jan Paweł II skierował do uczestników Zgromadzenia
orędzie, w którym stwierdził, iż refleksja nad zadaniami
Kościoła przeprowadzona w parafii i diecezji stanowi wyraz odnowy życia rei. na Kubie oraz że samo Zgromadzenie
jest owocem Soboru Wat. II; orędzie zostało uznane za przejaw
odprężenia w relacjach między państwem a Kościołem,
wyrazem czego jest planowana podróż Jana Pawła na Kubę.

Do zabytków sztuki sakr. w H. należy: katedra (1789), kościoły
S. Francisco (1575) i La Merced (rozpoczętą 1755 budowę
ukończył 1867 J. Viladás CM) z kaplicą Lourdes (ozdobioną
przez kubańskiego malarza M. Melero); charakterystycznymi
zabytkami H. są nadto zamki obronne i fortyfikacje
(m.in. Castillo de la Real Fuerza z 1568-69, Castillo de S.
Salvador de la Punta z końca XVI w., Fortaleza de S. Carlos
de la Cabana z 1763-74).

Bpi H. odegrali ważną rolę w życiu rei. i kulturalnym
Kuby; José de Tres-Palacios (1787-99), pierwszy bp H., zorganizował
diec. Santiago de Cuba; Juan José Diaz de Espada
y Landa (1802-32) troszczył się o rozwój szkolnictwa; Francisco
Fleix y Solans (1846-64) zreformował zakony oraz wprowadził
nowe instytuty zak.; Manuel Santander y Frutos
(1887-90) zwołał 1888-89 synod diec. (jego uchwały obowiązywały
na pocz. XX w.); Manuel Arteaga y Betancourt
(1942-63) założył 1945 seminarium duch., a 1946 został
pierwszym kubańskim kardynałem.

Archidiecezja zajmuje 8221 km2 i liczy 2,9 min mieszk., w
tym 1,3 min katolików, 77 parafii, 37 księży diec. i 53 zak.,
79 zakonników, 210 sióstr.

W H. powstało 1689 Kolegium św. Ambrożego, z którego
1769 refundowane zostało Kolegium i Seminarium św. Karola
i św. Ambrożego (zamknięte pod koniec XIX w., wznowiło
działalność 1905); 1728-1842 dominikanie prowadzili w H.
królewski i pap. uniwersytet św. Hieronima; 1946 amer, augustianie
założyli tu uniwersytet kat. pod wezwaniem św. Tomasza
z Villanowy z wydz. - filozofii i humanistyki, pedagogiki
i sztuk pięknych, prawa, nauk społ., ekonomii oraz technologii
(1958-59 uniwersytet liczył 1200 studentów; 1961 został
upaństwowiony).

W H. wychodziło pismo „Boletin oficial
eclesiástico" (1866-69, 1880-1960); kat. uniwersytet wydawał
natomiast czasopisma nauk. „Noverim" (1954) oraz
„Insula" (1957).

 

J. Alvarez, The Catholic Encyclopedia, NY 1913, VII 153-155; G.M. Pou y Marti, ECat X 1751; J.l. Kelly, Arquitectura religiosa de la Habana en el siglo veinte. Habana 1955; M. de Castro, EWA I 475-476; BdM II 297-298; J.M. Pérez Cabrera, NCE IV 514-517, VI 951; I. Testé, Historia eclesiástica de Cuba I-II, Burgos 1969-70; NEBritMac VIII 668-672; Orędzie Jana Pawia II do uczestników Zgromadzenia Kościoła Kubańskiego 11 lutego (1986), L'Osservatore Romano 7(1986) z. 2; AnPont 1992.

Podobne prace

Do góry