Ocena brak

HARMS LUDWIG

Autor /Mina Dodano /15.10.2012

ur. 15 V 1808 w Walsrode, zm. 14 IX
1865 w Hermannsburgu, protest, pastor i kaznodzieja, założyciel
—» Hermannsburskiej Misji.

Po studiach teol. w Getyndze został 1830 nauczycielem domowym
w Lauenburgu i Lüneburgu; 1834 założył Lauenburskie
Stow. Misyjne (afiliowane 1836 do Reńskiego Tow. Misyjnego),
a 1849 szkolę mis. (Hermannsburger Missionsanstalt),
z której pierwsi misjonarze udali się 1853 do Afryki
Wsch.; 1849 został pastorem w Hermannsburgu i 1854-65 redagował
pismo „Missionsblatt". H. był pod wpływem ruchu
— przebudzeniuwego, choć jego eklezjologia miała cechy
pietystyczne (—» pietyzm); głosił, że Kościół jest dziełem
Boga (nie papieża) i zbawczą instytucją o charakterze konfesyjnym.

Metoda misyjna H. nawiązywała do wzorców cysterskich
(ewangelizację łączono z pracą na roli); misje prowadzić
mieli nie indywidualni kaznodzieje, lecz wspólnoty
złożone z pastorów, rolników i rzemieślników. H. napisał
(wyd. w Hermannsburgu) Predigten über die Evangelien des
Kirchenjahrs (1858, 1923), Epistelpredigten (1865, 1923), Nachlasspredigten über die Episteln (1870) oraz Brotsamen
aus Gottes Wort (I-II, 1878-79).

 

T. Harms, Lebensbeschreibung des Pastors Louis H., Hermannsburg 1865, 1911 ; C. Schomerus, Die Heidenmission in der Heide, Hermannsburg 1924; I. Brammer, Ludwig H., der Vater der Hermannsburger Mission, Hermannsburg 1949; H. Steege, Ludwig H. als Prediger des Evangeliums, Hermannsburg 1958; G. Heintze, RGG III 76-77; H. Bartels, Die theologischen Grundlagen der Missionsarbeit bei Ludwig H., Gö 1960; A. Elfers, EKL II 28-29; I. Ludolphy, The Encyklopedia of the Lutheran Church, Au 1965, II 984-985; BBKL II 545-553; H.O. Harms, Lebendiges Erbe. Ludwig H., Theodor Harms und die Hermannsburger Mission, Hermannsburg 1980; J.D. Bellmann, Louis H. als plattdeutscher Gemeindepastor, Hermannsburg 1981.

Podobne prace

Do góry