Ocena brak

HARMONIA PRZEDUSTAWNA

Autor /DomikB Dodano /07.11.2012

 

HARMONIA PRZEDUSTAWNA (har­monia z góry ustanowiona) (tłum. nłc. (G. W. Leibniza)) ang. preestablished harmony; fr. harmonie preetaUie; nm. prastabilierte Harmonie

metaf. Określenie wprowadzone przez Leibniza na oznaczenie przyjętego w jego doktrynie z góry ustanowionego przez Stwórcę świata porządku, dzięki któremu -^ monady (2), mimo że nie mogą wpły­wać na siebie nawzajem ani się ze sobą ko­munikować, działają w sposób uporząd­kowany. Ta z góry założona regulacja za­chowania się monad uniożliwia, według Leibniza, odpowiedniość między treściami ludzkiego umysłu i rzeczywistością pozaumysłową.

 

HARMONIA Z GÓRY USTANOWIO­NA (tłum. nłc. (G. W. Leibniza)) metaf. syn.—> Harmonia przedustawna.

Podobne prace

Do góry