Ocena brak

HANNIBAL MARIA di FRANCIA bł.

Autor /Mina Dodano /15.10.2012

ur. 5 VII 1851 w
Mesynie (Sycylia), zm. 1 VI 1927 tamże, działacz charytatywny,
założyciel zgrom, zakonnych.

Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Mesynie
przyjął 1878 święcenia kapł.; pełniąc funkcje duszpast. w katedrze
(od 1882 był jej kanonikiem), podjął działalność dobroczynną;
założył dla ubogich i sierot przytułki pod patronatem
św. Antoniego z Padwy, zyskując przydomek „apostoła
Mesyny"; w celu budzenia nowych powołań kapł., zgodnie z
poleceniem Chrystusa „Proście więc (rogate ergo) Pana żniwa"
(Mt 9,37-38; Łk 10,2), zainicjował 1897 stow, duchowieństwa
(Sacra Alleanza), skupiające ok. 50 kardynałów, 400
biskupów i ok. 1000 księży, oraz pobożną unię świeckich dla
pozyskania powołań, erygowaną kan. 1900 przez Litteriusa
D'Arrigo (1848-1922), abpa Mesyny; w celu zapewnienia pomocy
materialnej dla ubogich założył 1908 czasopismo „Dio
e il Prossimo", a dla obsługi przytułków oraz modlitwy i pracy
na rzecz powołań kapł. - 2 zgrom, zakonne: z Melanią
Calvat córki żarliwości Bożej (—» córki I A 8°) i —» rogacjonistów, dla których zredagował ustawy.

Duchowość H. odznaczała
się ustawiczną modlitwą oraz kultem Opatrzności Bożej,
Imienia Jezus, Serca Jezusa i NMP; wszczęty po jego
śmierci proces beatyf. zakończono 1988, a pap. Jan Paweł II
w trakcie obrad synodu bpów w Rzymie, poświęconego sprawom
formacji kapł., dokonal 7 X 1990 beatyfikacji H.; wspomnienie
7 X.

Z pisarskiej spuścizny H. opublikowano teksty
poetyckie Fede e poesie. Versi (I-II, Messina 1935), kazania
Discorsi, panegirici, elogi funebri, discorsi l'occasione (Messina
1939), listy do zgrom. Lettere del padre (I-II, Pd 1965)
oraz Antologia degli scritti del padre Fondatore (Pd 1961); w
przekładzie pol. z niezidentyfikowanych tekstów wydano Modlitwę
do Serca Pana Jezusa o dobrych pracowników w winnicy
Pańskiej (Kr 1896).

 

F. Vitale, 77 canonico Annibale Maria di Francia nella vita e nelle opere, Messina 1939; Felice da Porretta, Vita popolare del canonico Annibale Maria di Francia, Messina 1941; A. Piolanti, ECat IV 1586-1587; T. Loviglio, L'opera educativa e il pensiero pedagogico di Annibale Maria di Francia, R 1969; T. Tusino, Non disse mai no, R 1969; L. Alessandra. La Madonna negli scritti e nell'opera del canonico di Francia, R 1972; T. Tusino, L'anima del padre. Testimonianze, R 1974; F. Campanale, DIP III 495-497.

Podobne prace

Do góry