Ocena brak

Handel zagraniczny a efektywność gospodarowania

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Handel zagraniczny wpływa na efektywność gospodarowania poprzez:

1. specjalizację

– prowadzi do obniżenia jednostkowych kosztów wytwarzania

2. efekt skali

- większe rynki zbytu

- rozłożenie kosztów stałych

- pełniejsze wykorzystanie aparatu wytwórczego

- doświadczenie

3. postęp techniczny

4. transfer technologii

5. wzrost konkurencyjności na rynku krajowym poprzez import towarów zagranicznych

Podobne prace

Do góry