Ocena brak

HAMMOND HENRY

Autor /Mina Dodano /15.10.2012

ur. 18 VIII 1605 w Chertsey, zm.
25 IV 1660 w Surrey, anglik, teolog.

Po studiach w Oksfordzie przyjął 1629 —> anglikańskie
święcenia kapł., po czym pracował jako duszpasterz; 1639
uzyskał doktorat i został prof, teologii bibl. w Oksfordzie, a
1643 archidiakonem w Chichester; 1645 został kanonikiem i
nadwornym kapelanem króla Karola I oraz pubi, oratorem
uniw.; bronił doktryny —» anglikańskiego Kościoła (V), opowiadając
się za —» caroline divines. W okresie rządów republ.,
pozbawiony dotychczasowych funkcji i godności, pomagał
poprzez wpływowe rody duchownym anglik.; 1660 został mianowany przez Karola II anglik, bpem Worcester
(zmarł przed przyjęciem święceń).

Ze spuścizny pisarskiej H.
na uwagę zasługują A Practical Catechism (Ox 1644, Lo
171515) i A Paraphrase and Annotations upon all the Books
of the NT (Lo 1653, 16815), które przyniosło mu rozgłos (H.
nazywano ojcem ang. krytyki bibl.); ponadto ogłosił Of a
Late or Death-bed Repentance (Ox 1645), View of the Directory
and Vindication of the Liturgie (Ox 1645), Of the Reasonableness
of Christian Religion (Lo 1650), Of Fundamentals in
a Notion Referring to Practice (Lo 1654; I-II, 1658) i A Paraphrase
and Annotations on the Book of the Psalms (Lo
1659; I-II, Ox 1850); większość jego często kontrowersyjnych
traktatów została zebrana i wyd. jako Miscellaneous Theological
Works (I-TV, Lo 1674-84; reprint I-III, Lo 1847-50).

 

W.H. Teale, Lives of English Divines, Lo 1846, 101-186; P. Jansen, De Blaise Pascal à Henry H., P 1954; ERK V 134-135; D. Carter, RGG III 51; CF. Allison. The Rise of Moralism. The Proclamation of the Gospel from Hooker to Baxter, NY 1966, 96-106; P. Toon, Dictionary of the Christian Church, Exeter 1974, 449.

Podobne prace

Do góry