Ocena brak

HAMANN JOHANN GEORG

Autor /Mina Dodano /15.10.2012

ur. 27 VIII 1730 w Królewcu,
zm. 21 VI 1788 w Münster, protest, myśliciel.

Studiował na uniw. w Królewcu matematykę i filozofię;
znał główne języki eur., a także arab. i hebrajski; pisał rozprawy
z zakresu religii, teologii, filozofii, estetyki i filologii.

H. sądził, że filozofia nie jest autonomiczna względem wiary,
gdyż albo zawiera własną wiarę i ewangelię, albo jest prawdziwą
miłością Słowa, czyli filozofią chrzęść; celem filozofii
jest interpretacja wiary wg czasów, w których filozof żyje
oraz refleksja nad naturą i historią, które są manifestacjami
słowa. H. odrzucił tomistyczny podział na teologię naturalną
i objawioną jako wynik arystotelesowskiej koncepcji naturalnego
człowieka; prawda o Bogu płynie, wg H., z reorientacji
całego bytu człowieka (pokory, cierpliwości i wiary), a nie z
rozumowania; istnienia Boga nie dowodzi się, gdyż byłaby to
tylko operacja słowna, natomiast każdy ma Boga w sobie,
choć nie wie, kim Bóg jest; prawda o Bogu ujawnia się nie w
pojęciach, ale w fiz. i hist, zdarzeniach; z tego też względu
H. negował podziały na stworzenie-zbawienie, naturalne-duchowe,
religijne-świeckie, które usuwałyby Boga z wielu
dziedzin życia; poznanie filoz. i teol. nie może więc być, wg
H., systemem ani myśleniem, tylko aktem dokonującym się
w czasie i przeżywaniem.

Pisma zebrane H. wydał J. Nadler
w Sämtliche Werke, historisch-kritische Ausgabe (I-VI, W
1949-57); H. jest uważany za ojca nowoż. —» filozofii języka
oraz za prekursora —* egzystencjalizmu i współcz. teologii
protest. (—» ewangelickoaugsburski Kościół V 4).

 

W. Leibrecht, Gott und Mensch bei Johann Georg H., Gü 1958; H.A. Salmony, Johann Georg H. metakritische Philosophie I, Zol 1958; R.G. Smith, Johann Georg H. 1730-1788. A Study in Christian Existence. With Selections from His Writings, Lo 1960; W.M. Alexander, Johann Georg H. Philosophy and Faith, Hg 1966; tenże, EPh III 406-408; V. Verra, EF III 443-447; H. Corbin, H., philosophe du luthéranisme, P 1985; O. Bayer, Vernunftautorität und Bibelkritik in der Kontroverse zwischen Johann Georg H. und Immanuel Kant, NZSTR 28(1986) 179-197; H.-Kant-Herder. Acta des vierten Internationalen H.-Kolloquiums im Herder Institut zu Marburg/Lahn 1985, F 1987.

Podobne prace

Do góry