Ocena brak

HALLER MICHAEL

Autor /Mina Dodano /15.10.2012

ur. 13 I 1840 w Neusaat (Palatynat
Górny), zm. 4 I 1 9 1 5 w Ratyzbonie, kompozytor i pedagog.

Wykształcenie zdobył w klasztorze benedyktynów w Metten
i 1864 przyjął święcenia kapł. w Ratyzbonie; studia w dziedzinie
muzyki kośc. odbył pod kierunkiem J. Schremsa, po
czym był prefektem w Chorknaben Institut w Ratyzbonie,
od 1867 kapelmistrzem w Alte Kapelle, a od 1874 prof, kontrapunktu
i kompozycji wokalnej w Kirchenmusikschule;
1899 otrzymał godność kanonika i odznaczenie medalem Pro
Ecclesia et Pontifice; jako jeden z najwybitniejszych przedstawicieli
—> cecylianizmu w Niemczech był nazywany „Palestriną
XIX w."

Twórczość H. obejmuje 1 1 3 opusów (kilka nienumerowanych),
w tym msze - Missa tertia (Rb 1876), Missa quinta,
Missa sexta (Rb 1877), Missa octava (Rb 1879), Missa decima,
Missa undecima (Rb 1881), Missa solemnis (Rb 1883),
Missa septima decima (Rb 1896), Laudes Eucharisticae (Rb
1878), oratorium - Die heilige Cacilia (Rb 1893), 20 motetów
(Rb 1894), Weihnachtskantate Mozart, ein Lebensbild (Rb
1881), 27 motetów (wydał L. Marenzio, Rb 1900-03), 14 motetów
(wydał G. Croce, Rb 1900) i Stabat Mater (Rb 1915).

Z jego prac teor. na uwagę zasługują Vademecum und
Übungsbuch für den Gesang-unterricht (Rb 1875, 19101 2 ),
Kompositionslehre für polyphonen Kirchengesang (Rb 1891),
Übungsmaterial zur Kompositionslehre (Rb 1896), Exempta
polyphoniae ecclesiasticae (Rb 1904). Swą twórczością, wzorowaną
na dziełach G.P. da Palestriny, H. wzbogacił repertuar muzyki liturg. dla chórów kośc; jako teoretyk i kompozytor
przyczynił się do ugruntowania i rozpowszechnienia zasad
propagowanych przez Allgemeiner Cäcilienverein, dotyczących
naprawy i reformy kat. muzyki kościelnej.

 

H. Kammerer, Leben und Werk Michael H., Mn 1956; A. Scharnagi, MGG V 1372-1373; R. Aubert, DHGE XXIII 178-179.

Podobne prace

Do góry