Ocena brak

HALIFAX, Handley Page - samolot

Autor /koles Dodano /24.02.2011

Brytyjski czterosilnikowy samolot bombowy, oblatany 25 października 1939 r., powstał na podstawie za­mówienia Ministerstwa Lotnictwa, które początkowo zamierzało wpro­wadzić do uzbrojenia brytyjskich sił powietrznych dwusilnikowy bom­bowiec średniego zasięgu. Niezado­walające wyniki prób dwusilniko­wych samolotów HP56 z silnikami Rolls-Royce Vultura, prowadzone od kwietnia do lipca 1937 r., skłoni­ły jednak konstruktorów do wyposa­żenia samolotu w cztery silniki Rolls-Royce Merlin X o mocy 1280 KM każdy. Pierwszy seryjnie produ­kowany Halifax wystartował w paź­dzierniku 1940 r. i miesiąc później 40 samolotów {Mk I) przekazano do 35 dywizjonu *RAF. Pierwsze samoloty (Halifwc I) nie zyskały dobrych ocen pilotów i Do­wództwa Lotnictwa Bombowego (Bomber Command), jednakże zakłady wprowadziły poprawki, w których wyniku samoloty te stały się doskonałymi bombowcami.

Halifax II wyposażono w silniki Rolls-Royce Merlin XX i Merlin XXII o większej mocy oraz silniej­sze uzbrojenie obronne (obrotową wieżyczkę Boulton Paul D z cztere­ma karabinami maszynowymi Yickers). W połowie 1943 r. wypro­dukowano Halifwc III z silnikami gwiazdowymi Bristol Hercules XVI o mocy 1615 KM każdy i po­większonej rozpiętości skrzydeł z 30,12 m do 31,75 m; ogółem wyprodukowano 2060 samolotów tego typu. Ostatnia wersja -Halifax VI - miała silniki Bristol Hercules 100 o mocy 1800 KM. Halifax był samolotem wszech­stronnym, używanym do rozmai­tych zadań. Mk VIII i IX, produko­wane specjalnie dla Dowództwa Lotnictwa Transportowego (Trans­port Command), nie miały uzbroje­nia; mogły przewozić 11 pasażerów, 16 żołnierzy i ładunek o ciężarze do 3629 kg w przystosowanej do te­go celu komorze bombowej.

W cza­sie wojny wyprodukowano 6176 sa­molotów, uznanych za jedne z naj­lepszych bombowców II wojny światowej. Pierwszy lot bojowy wy­konały samoloty z 35 dywizjonuRAF w składzie 4 grupy Dowódz­twa Lotnictwa Bombowego, w no­cy z 11 na 12 marca 1941 r. (nalot naHawr). W nocy z 30 na 31 maja1942 r. brały udział w rajdzie 1000samolotów na Kolonię, bombardo­wały Essen i Bremę. Latali na nichlotnicy z polskiego 304 DywizjonuBombowego Ziemi Pomorskiej.Łącznie Halifaxy wykonały 75 532loty bojowe i zrzuciły 227 tys.ton bomb.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Halifax VI)

silniki 4 x Bristol Hercules 100 o mocy 1800 KM

rozpiętość 31,75 m

długość 21,82 m

maks. masa startowa 30 844 kg

maks. prędkość 502 km/h

zasięg 2028 km

9 karabinów maszynowych Browning kal. 7,69 mm (0,303 cala)

bomby o ciężarze do 6577 kg

Podobne prace

Do góry