Ocena brak

Hałda fosfogipsu w Wiślince - Seminarium - Zarządzanie środowiskowe - fosfogipsy

Autor /KerryKGR Dodano /16.09.2005

Spis treści

1) Wstęp ????????????????????????????????????.2
2) Informacje ogólne o składowisku ??????????......................2
3) Charakterystyka fosfogipsu ????????????.........................3
4) Oddziaływanie hałdy na środowisko i życie ludzkie??.................4
a) Wpływ składowiska odpadów na wody podziemne?..............4
b) Wpływ składowiska na wody powierzchniowe??????????.5
c) Wpływ składowiska na powietrze?????????????????..6
d) Wpływ składowiska na glebę????????????????????.7
5) Substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi występujące na składowisku fosfogipsu w Wiślince???????????????????..8
6) Hałda cichym zabójcą?............................................................9
7) Co dalej?- czyli jak zmniejszyć negatywne skutki oddziaływania składowiska fosfogipsów????????????????????????????????.11
a) Ochrona wód powierzchniowych????????????????...11
b) Ochrona wód gruntowych?????????????????????.11
c) Uzdatniane odpadowego fosfogipsu metodą ?CLM??????...12
d) Zastosowanie uzdatnionego fosfogipsu ??????................13
e) Zastosowanie fosfogipsu w rolnictwie ??????????????14
8) Podsumowanie i wnioski?????????????????????????14
9) Bibliografia ????????????????????????????????.16

1) Wstęp

Niewielka wieś położona w powiecie gdańskim, sąsiadująca bezpośrednio z obszarami chronionego krajobrazu wyspy Sobieszewskiej i Żuław Gdańskich, określana jest przez lokalną społeczność jako ?cichy zabójca?. Mowa o Wiślance, a dokładniej toksycznej hałdzie, Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych, ulokowanej na jej obszarze. Kolejne ekspertyzy jasno wskazują na negatywne oddziaływanie składowiska fosfogipsów na zdrowie ludzi i zwierząt jednak od 35 lat hałda wciąż funkcjonuje.

2) Informacje ogólne o składowisku

Hałd fosfogipsu zlokalizowana jest na depresyjnym terenie Żuław
Gdańskich w granicach administracyjnych gminy Pruszcz Gdański, w sąsiedztwie wsi
Wiślinka. Teren wykorzystywany do budowy hałdy stanowi dawne wyrobisko gliny,
nieczynnej od ponad 30 lat cegielni. W jego bezpośrednim otoczeniu znajdują się
w odległości ok. 50 m od północnej i północno-wschodniej skarpy rzeka Martwa Wisła, od
strony wschodniej, południowej i zachodniej ? grunty rolne.[1]

Rysunek 1. Hałda fosfogipsu w Wiślince [7]

Fosfogips dostarczany jest na składowisko Gdańskich Zakładów Nawozów
Fosforowych: GZNF ?Fosfory?, których historia rozpoczęła się w 1912 roku. W wyniku
działań wojennych zakład został prawie całkowicie zniszczony, ale w pierwotnym kształcie
został odbudowany w 1947 r. W oparciu o amerykańską licencję rozpoczęto wtedy produkcję
superfosfatu potrójnego granulowanego. [2]
Składowisko zlokalizowana jest na powierzchni 36 ha, z czego pod samą hałdę wydzielono 26 ha. Fosfogipsem zasypano wyrobisko po wybraniu gliny do głębokości 9 m., czyli poniżej poziomu dna Martwej Wisły. Powierzchnia oddziaływania hałdy niezabezpieczonej od spodu to 26ha.

Podobne prace

Do góry