Ocena brak

HALBAN BLUMENSTOCK ALFRED

Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012

ur. 22 IX 1865 w
Krakowie, zm. 26 IX 1926 we Lwowie, historyk prawa, kanonista,
ojciec Leona.

Studiował na UJ, gdzie 1887 uzyskał doktorat praw, a 1889
habilitował się z prawa kan. na podstawie pracy Opieka papieska
w wiekach średnich (Kr 1889; Der päpstliche Schutz
im Mittelalter, In 1890) i nast. rozpoczął wykłady; dzięki pracy
Studia nad historią własności nieruchomej u ludów germańskich
(Kr 1892) uzyskał rozszerzenie docentury na prawo
niem.;

1894 został prof, prawa niem. i historii ustroju Austrii
na uniw. w Czerniowcach, gdzie wykładał również prawo
kan., a 1898-99 był dziekanem wydz. prawa; 1905 otrzymał
na Uniw. Lwowskim katedrę prawa porównawczego i niem.;
1908-09 był dziekanem wydz. prawa, a 1919-20 - rektorem uniw.; od 1920, po przeprowadzonej reformie studiów prawniczych,
wykładał prawo zachodnioeuropejskie.

Z zakresu prawa
kośc., oprócz wielu artykułów drukowanych przeważnie w „Archiv
für katholisches Kirchenrecht" i „Deutsche Zeitschrift für
Kirchenrecht", ogłosił rozprawę Kilka słów o prawnym charakterze
interdyktu kościelnego. Przyczynek do prawa karnego kanonicznego
(Kr 1886); ponadto H. jest autorem Das römische
Recht in den germanischen Volksstaaten (I-III, Br 1899-1907).

 

Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, Lw 1912, II 326-328; K. Koranyi, Śp. prof, dr Alfred H., Przegląd Prawa i Administracji 51(1926) 490-492; A. Petrani, Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX wieku, Lb 1961, 200-201, 312; K. Koranyi, PSB IX 243-244; M. Wróblewski, PolKan I 166-167.

Podobne prace

Do góry