Ocena brak

HAHN WIKTOR

Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012

HAHN WIKTOR, ur. 9 IX 1871 w Wiedniu, zm. 2 XI 1959 w Warszawie, bibliograf i historyk literatury, edytor. W 1889-93 studiował na Uniw. Lwow., gł. pod kierunkiem R. Piłata i L. Ćwiklińskiego, 1906 habilitowany, od 1917 prof. Uniw. Lwow., od 1921 KUL, po 1945 kontynuował pracę nauk. i pedag. na UW (prof. od 1956). Czł. Tow. Filol. (od 1898), TNLw. (od 1921), TPN w Lublinie (od 1922) i TNW (od 1945), wieloletni działacz Tow. Lit. im. A. Mickiewicza, 1912-21 red. —» „Pamiętnika Literackiego". Zajmował się gł. Słowackim: polemizował w obronie poety z J. Tretiakiem i S. Tarnowskim, był organizatorem zjazdu histlit. im. Słowackiego (1909), opracował Pamiętnik zjazdu (1910), księgę Rok Słowackiego (1911), pierwsze kryt. wydanie Dzieł (t. 1-10 1909, z B. Gubrynowiczem) oraz tomy dramatów w nast. wydaniach dzieł poety (pod red. J. Kleinera i J. Krzyżanowskiego), które wzbogacił wszechstronną, monogr. bibliografią; ogłosił ponadto Szkice literackie 0 Juliuszu Słowackim (1909, wyd. poszerzone pt. „Przyszłość moja! Imoje będzie za grobem zwycięstwo!" 1922) i antologię Juliusz Słowacki w poezji polskiej (1910, wyd. rozsz. 1955). Interesował się również literaturą renesansu (Sz. Szymonowie) i oświecenia (J.U. Niemcewicz, S. Staszic, F. Zabłocki), twórczością Kraszewskiego (liczne edycje komentowane) i K. Libelta (Wybór pism, t. 1-3 1908), teatrem i dramatem (zarysy Literatura dramatyczna w Polsce XVI wieku 1906, Rozwój poezji dramatycznej w Polsce w epoce przedrozbiorowej w zbiór. Dziejach literatury pięknej w Polsce AU cz. 1 1918). Opracował fundamentalną Bibliografię bibliografij polskich (1921, wyd. 2 zmień, i rozsz. 1956), rejestrującą ok. 6,5 tys. bibliografii pol. ze wszystkich gałęzi piśmiennictwa (wyd. 3 1966 przygotował H. Sawoniak, który opracował też kontynuację dzieła za 1951-66, wyd. 1967); ponadto wiele bibliografii specjalnych, dot. m. in. fililogii klas. w Polsce (częśc. w rkpsie), pol. recepcji Ibsena (1929), Wergiliusza (1931), Horacego (1936), Szekspira (1958).

PSB 9 (W. Suchodolski); SPKP (J. Starnawski)-; P. GRZEGORCZYK W.H., Roczn. Bibl. 1960; M. AMBROS W.H., „Przegl. Bibliot." 1960; Z. LIBERA W.H., „Pam. Lit." 1960 z. 2; J. KIJAS W.H., „Ruch Lit." 1961 nr 1; S. FITA  W.H.- bibliograf i historyk literatury, Roczn. Hum. 23 (1975) z. 1. 

Jan Wojnowski

Podobne prace

Do góry