Ocena brak

HÄFFELIN KASIMIR JOHANN von kard.

Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012

ur. 13 (nie 3)1
1737 w Minfeld (Bawaria), zm. 27 VIII 1827 w Rzymie, dyplomata.

Po studiach w Pont-à-Mousson i Heidelbergu doktoryzował
się 1765 z teologii; 1767 przyjął święcenia kapł. i
został kapelanem na dworze elektora Palatynatu Reńskiego
Karola Teodora (zm. 1799) oraz członkiem Mannheimskiej
Akademii Nauk, a 1770 tajnym radcą; 1778 przeniósł się do
Monachium (wraz z Karolem Teodorem), gdzie był od 1781
podskarbim elektora Bawarii, 1782 gen. wikariuszem tamtejszego
prioratu kawalerów maltańskich i członkiem Bawarskiej
Akademii Nauk; 1787 został tytuł, bpem Chersonezu, a
nast. 1799 kierownikiem biblioteki dworskiej; od 1803 był
posłem bawarskim przy Stolicy Apost.; 1817 podpisał konkordat
między — Bawarią (I 3) a Watykanem, 1818 został
kardynałem.

Początkowo H. był zwolennikiem —» gallikanizmu i —» febronianizmu;
później zmienił poglądy i doradzał elektorowi
rozwiązanie —> iluminatów (1784), sekularyzację bibliotek
klasztornych, a także usunięcie (1817) ze stanowiska ministra
spraw wewn. i zagr. wrogiego Kościołowi M.J. von Montgelasa.

H. jest autorem m.in. De sponsione et iuramento subiectionis,
oboedientiae et fidelitatis a clericis inferioribus praestari
suis praelatis solito (Hei 1763), Discours sur le rapport des
sciences et des arts avec l'état politique (Mannheim 1772), Discours
sur l'état des lettres en Saxe (Mannheim 1774), Beiträge
zur Geschichte der deutschen Altertümer (Mn 1782), Observations
sur la mosaïque des anciens (Mn 1782).

 

H. Brück, Geschichte der katholischen Kirche In Deutschland im 19. Jahrhundert I-II, Magonza 1887-89; K.A. Geiger, Das bayerische Konkordat von 5 VI 1817, Rb 1918; G. Schwaiger, Die altbayerische Bistum Freising, Passau und Regensburg zwischen Säkularisation und Konkordat (1803-1817), Mn 1959; tenże, LThK IV 1311; G. Franz-Willing, Die bayerische Vatikangesandtschaft 1803-1934, Mn 1965, 13-32; E. Krausen, NDB VII 429; R. Fendler, Johann Kasimir Freiherr H., Pfälzer Heimat 29(1978) 14-18; tenże, Johann Casimir von H., 1737-1827, Mayence 1980; R. Fendler, DHGE XXII 1503-1506.

Podobne prace

Do góry