Ocena brak

HAEC HORA, QUAE RESPLENDUIT, Oto jaśnieje godzina

Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012

Anonimowy utwór (PL 17,1179) będący częścią hymnu
Ter hora trina volvitur (Chev 20 340) pochodzącego z przełomu
V i VI w., wprowadzony 1971 jako hymn modlitwy popołudniowej
okresu wielkanocnego do LH (II 425, 735; LG II
429, 735; tekst także w: AH LI 18, HIBR 105).

Tekst nawiązuje
do godziny śmierci Chrystusa na krzyżu, w której rozproszył
on ciemności świata, wyprowadził z grobów umarłych
(por. Mt 27,52-53), zniszczył prawo śmierci i rozpoczął czas
łaski, za co (w doksologii) oddaje mu się cześć jako zwycięzcy
śmierci.

 

Chev 20 340; Lentini 126.

Podobne prace

Do góry