Ocena brak

HAEC DIES, QUAM FECIT DOMINUS, Oto dzień, który Pan uczynił

Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012

Werset 24 z Ps 118 używany w liturgii mszalnej
oraz —> godzin kanonicznych od niedzieli wielkanocnej
przez całą oktawę (PL 78,1042; LH II 409-500; LG II 410-
-505); od IV w. występował jako śpiew responsoryjny, zw.
też później —» graduałem (potwierdzony przez Cantatorium z
Monzy), oraz od V I I I w. jak responsorium we wszystkich
godzinach kan. oktawy wielkanocnej; to podwójne zastosowanie
wersetu bibl. potwierdzają m.in. Codex 390 z Sankt
Gallen zw. Antyfonarzem Hartkera z X w. i Ordo Romanus
Xl z X I I w.;

po reformie liturg. Soboru Wat. II tekst
H.d.q.f.D. pozostał jako responsorium w godzinie czytań,
jutrzni, nieszporach i komplecie oraz jako werset po czytaniu
w modlitwie w ciągu dnia; wszedł także do MROL II jako
śpiew przed ewangelią w połączeniu z Alleluja;

ponadto we
współcz. śpiewnikach kośc, np. Alleluja (Wwa 1978, 330-
-331), występuje jako mszalny śpiew procesyjny.

Podobne prace

Do góry