Ocena brak

HADRIAN VI, Adrianus Florensz

Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012

ur. 2 III 1459 w Utrechcie,
zm. 14 IX 1523 w Rzymie, papież od 9 I 1522.

Początkowo uczył się u braci wspólnego życia w Deventer
lub Zwolle; 1476 rozpoczął studia filoz., a potem teol. na
uniw. w Lowanium; doktorat teologii uzyskał 1491 już jako
prof, filozofii; przeszedłszy na wydz. teologiczny komentował
m.in. scholast. naukę o Eucharystii; ufundował bursę dla
ubogich studentów; od 1507 był wychowawcą, a nast. doradcą przyszłego ces. Karola V Habsburga; 1516 został bpem
Tortosy i namiestnikiem ces. w Hiszpanii, 1517 kard., inkwizytorem
Aragonii i Nawarry, a 1518 także Kastylii i Leonu.

Jako papież, surowy, wymagający od siebie i in., przeprowadził
reformę Kurii rzym. (zmniejszył liczbę urzędów, wprowadził
surowszy tryb życia); godził władców chrzęść, w celu
podjęcia wspólnej wyprawy przeciw Turkom, którzy 1522
opanowali Rodos i zwyciężyli wojska chrzęść, pod Belgradem;
by przeciwdziałać protestantyzmowi, wysłał 1522 do
Niemiec nuncjusza F. Chieregati, a do Polski - T. Negri;

mimo przyznania się do błędów popełnionych przez Stolicę
Apost. nie uzyska! egzekucji —» Edyktu wormackiego w Niemczech,
ale w Polsce skłonił króla Zygmunta I Starego do wydania
7 III 1523 edyktu przeciw luteranom; wbrew deklarowanej
neutralności popierał Niemców, przez co zraził sobie
wł. kurialistów rzym., króla franc. Franciszka I oraz króla
pol. Zygmunta I Starego, któremu usiłował narzucić na
bpstwo płoc. zwolennika Krzyżaków Jana Hohenzollerna,
brata wielkiego mistrza Albrechta.

 

E.H.J. Reusens, Syntagma doctrinae theologicae Adriani Sexti, Lv 1862; J. Kolankowski, Sprawy polskie przed Stolicą Apostolską w okresie rewolucji religijnej w Niemczech, KH 22(1908) 332-342; Pastor IV 2, 3-157; E. Hoks, Der letzte deutsche Papst Adrian VI, 1522-1523, Fr 1939; H.W. Bachmann, Kuriale Reformbestrebungen unter H., Erl 1948; A. Mercati, Dall' Archivio Vaticano. Diari di concistori del pontificato di Adriano VI, SteT 157, R 1951, 83-113; R.R. Post, LThK IV 1309; P. Brachin, Adrian VI et la devotlo moderna. Etudes Germaniques 14(1959) 97-105; EThL 35(1959) 513-629; J. Posner, Der deutsche Papst Adrian VI, Rek 1962; K.H. Ducke, Handeln zum Hell. Eine Untersuchung zur Morallehre H., L 1976; L. Vereecke, Un pape moraliste. Adrien VI (1459-1523), SMor 16(1978) 193-208; P. Berglar, Verhängnis und Verheissung. Papst H. Der Jesuitenstaat in Paraguay, Bo 1982; F. de Azcona, Derecho de patronato y de presentación a la Iglesia de Pamplona. Privilegio de Adriano VI a Carlos V en 1523, Scripta Theologica 16(1984) 499-542.

Podobne prace

Do góry