Ocena brak

„GWIAZDA MORZA"

Autor /Natalis Dodano /12.10.2012

Gdański Dwutygodnik Katolicki,
rei.-spol. czasopismo diec, wydawane od 1983 przez Kurię
Biskupią w —» Gdańsku (nazwa przypadkowo zbieżna z
nazwą kat. tygodnika parafialnego Wybrzeża wychodzącego
1936-39 w —» Gdyni).

Czasopismo założył (po wieloletnich
staraniach bpa E. Nowickiego) bp L. Kaczmarek, adresując
je głównie do katolików Wybrzeża Gdańskiego; dociera także
do znajdujących się na morzu marynarzy i rybaków oraz
ośrodków duszpasterstwa morskiego w wielu portach świata.
G.M. podejmuje problematykę rei. i społ., zagadnienia kulturalne,
gosp. i polit.; wiele uwagi poświęca życiu katolików
gdańskich, ich dziejom, a zwł. wydarzeniom lat 1970 i 1980
(odpowiedzi na ankietę „Jacy jesteśmy", 1985-86);

zajmuje
się także problemami budownictwa sakr., zabytków i duszpasterstwa
kościołów gdańskich; publikuje teksty z zakresu religiologii,
popularne ujęcia zagadnień filoz., liturg., morskich;
red. naczelnym jest ks. W. Lauer; nakład 15 000 egzemplarzy.

 

L. Kaczmarek, Stówo Biskupa Gdańskiego, Gwiazda Morza 1(1983) z. 1,3; Od Redakcji, Gwiazda Morza 1(1983) z. 1,8; M.K. Kozłowski, Polska prasa katolicka. Tygodnik Powszechny 39(1985) z. 3; Prasa katolicka w Polsce, ChS 18(1986) z. 1-2,178.

Podobne prace

Do góry