Ocena brak

GWAGNIN ALEKSANDER, Guagnino

Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012

GWAGNIN ALEKSANDER, Guagnino, ur. 1534 w Weronie, zm. 1614 w Krakowie, dziejopis. Pochodził ze zubożałej szlachty wł., walczył w wojsku pol. za Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, otrzymał indygenat pol. 1571. Pod jego komendą służył M. Stryjkowski, który dzieło wyd. pod nazwiskiem G. wymienia w swej Kronice jako własne. Jest to Sarmatiae Europae descriptio (Kr. 1578), opis geogr.-hist. ziem Polski, Litwy, Prus, Inflant, Moskwy i Tatarii, kompilacja uzup. w nast wydaniach szczegółami wojny polsko-moskiewskiej.. Sprawa udziału obu autorów pozostaje do zbadania. Przypuszcza się (A. Sajkowski) wkład G. przynajmniej w warstwie językowo-erudycyjnej. Dzieło uzyskało popularność w Europie (wznów. 1581, Bazylea 1582, Lejda 1626, 1627 i in., tłum. w XVI w. na czes., niem., wł.); przekł. pol. M. Paszkowskiego pt. Kronika Sarmacjej europejskiej (Kr. 1611) przynosił wersję znacznie rozszerzoną.

PSB 9 (W. Budka); T. ULEWICZ Sarmacja, Kr. 1950; A. SAJKOWSKI Czytając Stryjkowskiego, „Pam. Lit." 1969 z. 4.

Podobne prace

Do góry