Ocena brak

GUSTAW ROMUALD OFM

Autor /Natalis Dodano /12.10.2012

Imię chrzestne Michał Antoni,
ur. 5 I 1911 w Zbarażu, zm. 14 I 1976 w Lublinie, historyk
Kościoła, bibliotekarz i bibliograf.

Do zakonu wstąpił 1926; 1936 przyjął święcenia kapł. oraz
uzyskał magisterium teologii na Uniw. Jana Kazimierza we
Lwowie, a 1947 na KUL - doktorat na podstawie pracy Kościół
i klasztor św. Józefa sióstr bernardynek w Krakowie (Kr
1947) i 1964 habilitację za pracę Rozwój pojęcia historii Kościoła
od I do XVIII wieku (Pz 1965);

1971 został docentem
historii Kościoła na KUL. Pełnił różne funkcje zakonne,
m.in. 1936-50 był gen. archiwistą i bibliotekarzem prow, bernardynów
pol., a w okresie II wojny świat, przełożonym klasztoru
w Krakowie; był także wicepostulatorem (1949-50) w
procesach kanonizacyjnych bl. Jana z Dukli i bł. Szymona z
Lipnicy; opracował Uwagi metodyczne o kronice klasztornej
i jej prowadzeniu (RTK 2(1955) 243-272).

W 1950 został dyr.
Biblioteki KUL, której nadał charakter nar. biblioteki teologii
pol.; 1950-53 wykładał także na KUL bibliotekoznawstwo,
a od 1958 metodykę pracy nauk. na wydziale teol.; prowadził
cykle wykładów w ramach szkolenia pracowników
BKUL; 1974-75 zorganizował 2-letni międzywydz. Kurs Bibliotekarski
na KUL; zapoczątkował opracowywanie bibliogr.
teologii pol. w BKUL oraz bibliogr. KUL. Od 1957
współorganizował działalność Ośrodka Archiwów, Bibliotek
i Muzeów Kościelnych; był członkiem redakcji Encyklopedii
Kat. oraz półrocznika —> „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne"
(t. XXIII był dedykowany G.); 1971-75 odbył podróże
do Jugosławii, RFN, Belgii, Holandii, Stanów Zjedn. i
Kanady, gdzie zwiedzał biblioteki naukowe.

G. jest autorem
Liber mortuorum polskich prowincji bernardynów od 1815 do
1940 (Lb 1940, mpsBKUL), zestawień bibliograficznych,
m.in. w: E. Dąbrowski Dzieje apostolskie (Pz 1961), Podręczna
encyklopedia biblijna (Pz 1961), Bibliografia historii Kościoła
(Lb 1964, mpsBKUL), Katalog archiwum klasztoru
sióstr bernardynek w Krakowie (ABMK 20(1970) 5-94 wspólnie
z K. Kaczmarczykiem) oraz red. Hagiografii polskiej (I-
-II, Pz 1971-72);

opracowywał też (m.in. z W. Nowodworskim)
pomoce metodyczne dotyczące bibliogr., a wspólnie z
J. Barem ogłosił Potrzeba i program opracowania polskiej
bibliografii teologicznej (AK 42(1950) 128-141) i (wspólnie z
K. Grudzińskim) Błogosławiony Szymon z Lipnicy (Kalwaria
Zebrzydowska 1988).

 

J. Styk, Bibliografia prac ojca Romualda G. OFM, ABMK 23(1971) 7-10; J. Długosz, Jeszcze tylko jeden pozostał mi krok, Miesięcznik Franciszkański 5(1976) 36-40; B. Królikowski, Romuald G. OFM, STNKUL 25(1976) 169-174; tenże, Ojciec Romuald G. - dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Tygodnik Powszechny 6(1976) z. 6; W. Nowodworski, Ojciec Romuald G., Więź 4(1976) 153-155; A. Paluchowski, Śp. Ojciec Romuald G. OFM, Biuletyn Informacyjny KUL 2(1976) 51-53.

Podobne prace

Do góry