Ocena brak

GUADALCANAL - bitwa morska 1942 r.

Autor /guzik Dodano /24.02.2011

Admirał Isoroku *Yamamoto zapla­nował na 12-14 listopada 1942 r. decydujące uderzenie wymierzone w amerykańską bazę lotniczą •Hen­derson Field na wyspie *Guadalca-nal. Miała to być dwuczęściowa operacja polegająca na ostrzelaniu lotniska przez 2 pancerniki, krążow­nik i 14 niszczycieli (zespół wicead­mirała Hiroaki Abe) osłaniane przez 2 pancerniki (*Kongo i Maruna) i samoloty z dwóch lotniskowców (Junyo i *Hiyo). Istotnym elemen­tem operacji miało też być dostar­czenie przez 11 transportowców po­siłków dla garnizonu japońskiego.

W tym czasie (11 i 12 listopada) amerykańskie okręty (5 krążowni­ków i 8 niszczycieli) miały dowieźć posiłki garnizonowi broniącemu Henderson Field. 12 listopada kon­wój amerykański odparł atak samo­lotów japońskich, nie ponosząc większych strat. Jedynie krążownik San Francisco, w który uderzył zestrzelony japoński bombowiec, stracił m.in. 3 działa i radiolokator artyleryjski. W nocy okręty osłony amerykań­skiego konwoju napotkały japoński zespół 2 pancerników, 14 niszczy­cieli i lekkiego krążownika, który szedł ku wybrzeżom Guadalcanalu w celu ostrzelania lotniska. Bitwa zakończyła się uszkodzeniem pan­cernika Hiei (zatopionego następne­go dnia przez torpedy i bomby amerykańskich samolotów) oraz za­topieniem 2 niszczycieli Akatsuki i Yudachi. Amerykanie stracili krążownik Atlanta (drugi krążow­nik, Juneau, uszkodzony w czasie nocnej walki, został zatopiony przez japoński okręt podwodny następ­nego dnia) oraz 4 niszczyciele Aaron Warci, Barton, Cushing, Monssen, natomiast ciężki krążow­nik Portland został uszkodzony.

Mimo dotkliwych strat zespół ame­rykański uniemożliwił ostrzelanie lotniska. 13 listopada Japończycy podjęli następną próbę zniszczenia lotniska, rzucając do walki zespół 6 krążowników i 6 niszczycieli (do­wódca wiceadm. Gunichi Mikawa). W tym czasie drugi zespół, złożony z pancernika Kirishima, 2 ciężkich krążowników, lekkiego krążownika oraz 4 niszczycieli, miał doprowa­dzić do wyspy 11 transportowców, na których było 12 tys. żołnierzy i 10 tys. t sprzętu. Osłonę operacyj­ną desantu zapewniały 2 lotniskow­ce (Junyo i Hiyo) oraz 2 pancerniki i ciężki krążownik. 14 listopada o godzinie 0.30 3 krążowniki z pierwszego zespołu wystrzeliły na Henderson Field 1370 pocisków kal. 203 mm, które zniszczyły 18 samo­lotów i uszkodziły 32. Mimo to z lotniska wystartowały nad ranem samoloty, które razem z samolotami z lotniskowca Enterprise uderzyły na okręty japońskie i zatopiły krą­żownik Kinugasa oraz uszkodziły inne jednostki.

W południe ponowi­ły atak, kierując się na konwój ja­pońskich transportowców zmierza­jących w stronę wyspy, i do zmie­rzchu zatopiły 7 statków. Japoński konwój wycofał się, ale wrócił nad ranem 15 listopada i wyładował 4 tys. żołnierzy oraz 5 t sprzętu.

W nocy z 14 na 15 listopada 1942 r. amerykański zespół składający się z 2 dwóch nowoczesnych pancer­ników, Washington i South Dakota (dysponowały łącznie 18 działami kal. 406 mm artylerii głównej), oraz 4 niszczycieli, kierując się wskaza­niami radaru, otworzył ogień do nad­chodzących z północy okrętów wice­admirała Nobutake Kondo. Washing­ton zatopił pancernik Kirishima, na dno poszedł niszczyciel Ayanami.

Amerykanie stracili 3 niszczyciele, ale uzyskali zdecydowaną przewagę na morzu. Zniszczyli wiele okrętów transportowych, uniemożliwiając dalsze wzmacnianie japońskich sił lądowych, co miało istotny wpływ na przebieg walk o wyspę Guadalcanal.

Podobne prace

Do góry