Ocena brak

GRZYWAK - KACZYŃSKA MARIA

Autor /Rena Dodano /11.10.2012

ur. 10 XII 1886 w
Sosnowcu, zm. 10 XII 1979 w Warszawie, psycholog i pedagog
(pierwszy psycholog szkolny w Polsce), współtwórczyni
ruchu — higieny psychicznej.

Studiowała 1910-14 historię na UJ, a nast. ukończyła
Państw. Instytut Pedagog, w Warszawie; 1925-27 studiowała
w Genewie pod kierunkiem E. —» Claparède'a i J. —* Piageta.
W czasie okupacji wykładała w tajnej Szkole Higieny Psych,
w Zagórzu i 1945-52 była jej dziekanem; od 1 9 5 2 pracowała
jako psycholog kliniczny, a 1959-70 prowadziła zajęcia dydaktyczne
na KUL, gdzie 1961 zorganizowała Zakład Psychologii
Stosowanej; w tymże roku habilitowała się na podstawie
pracy Rola schematów uogólniających w tworzeniu się
pojęć u dzieci (fragment w: RF 8(1960) z. 4, 55-91).

Była
członkiem Polskiego Tow. Psychologicznego, Polskiego Tow.
Higieny Psych, i Zdrowia Psych, oraz zał. i red. naczelnym
(1964-75) pisma „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne";
współredagowała także pismo „Zdrowie Psychiczne";
prowadziła seminarium samokształceniowe Sekcji Psychoterapeutycznej
Dzieci i Młodzieży Polskiego Tow. Higieny
Psych., 1970 zainicjowała anonimowe poradnictwo dla
młodzieży (tzw. telefon zaufania).

G. zajmowała się psychologią
szkolną, kliniczną, osobowości, myślenia, psychometrią,
psychoterapią i higieną psych.; wypracowała własną metodę
psychoterapeutyczną, eksponującą miłość jako główną siłę
motywującą zachowanie człowieka i kształtowanie jego osobowości.
Współpracowała z Claparède'em, A. Adlerem i W.
Sternem.

Do ważniejszych publikacji G. należą - Próby zastosowania
testów do badania i organizowania pracy szkolnej (Wwa
19311, Testy i normy do użytku szkól powszechnych (Wwa
1933), O odraczaniu dzieciom obowiązku szkolnego. Przyczynek
do zagadnienia dojrzałości szkolnej dzieci (Wwa
1933), Powodzenie szkolne a inteligencja (Wwa 1935), Testy
w szkole (Wwa 1960), Metoda Rorschacha (Wwa 1967), W
aspekcie zdrowia psychicznego (Wwa 1972) i Psychologia dla
każdego (Wwa 1975); pod jej redakcją ukazała się Erotyka
w aspekcie zdrowia psychicznego (Wwa 1972); w rękopisie
pozostawiła Psychologiczny dramat współczesnego człowieka.

 

J. Kostrzewski, Kronika życia i pracy naukowo-dydaktycznej doc. dr hab. Marii G., RF 19(1971) z. 4, 5-22; Cz. Czapów, Problematyka osobowości twórczej (o życiu i poglądach Marii G.j, ZWZP 16(1980) z. 3, 7-25; Sesja naukowa poświecona pamięci doc. dr hab. Marii G., ZWZP 16(1980) z. 6, 7-57.

Podobne prace

Do góry