Ocena brak

Grzyby kapeluszowe

Autor /Kazek Dodano /31.01.2012

Określenie „grzyb kapeluszowy" jest powszech­nie używane do opisania grzybów należących do podstawczaków. Grzybami kapeluszowymi są także różne gatunki muchomorów, które często spotykamy na trawnikach i boiskach. Ich owocni­ki rosną na okręgach, w środku których rośnie bar­dziej zielona, bujniejsza niż poza okręgiem, trawa. Nie ma nic w tym tajemniczego, gdyż grzybnia, która rozwija się z kiełkujących zarodników, co roku promieniście rozrasta się i pochłania sub­stancje odżywcze z darni. Kiedy jej najstarsze, znaj­dujące się w centrum koła fragmenty, obumierają, do ziemi uwalniają się substancje, które pobiera trawa do swego wzrostu i dzięki temu jest ona tutaj bujniejsza niż poza takim, nierzadko osiągającym średnicę kilku metrów, kołem. Tajemniczy wygląd owocników muchomorów, rosnących na obrzeżach takich kolistych powierzchni bujnej trawy, był kie­dyś przyczyną kojarzenia tych grzybów z wystę­powaniem sił nadprzyrodzonych.
Nie wszystkie podstawczaki wytwarzają duże owocniki, które mają postać kapeluszy. Liczna gru­pa podstawczaków - rdze - to groźne pasożyty roś­lin. Grzyby te noszą taką nazwę, gdyż wytwarzają na liściach rośliny gospodarza małe, brązowo-czerwone brodawki wypełnione zarodnikami.

Wiele grzybów kapeluszowych jest bardzo nie­bezpiecznych i po zjedzeniu mogą wywoływać halucynacje, sensacje żołądkowe, konwulsje i pa­raliż. Niektóre, takie jak muchomor sromotnikowy i muchomor czerwony, są śmiertelnie trujące. Czasami gotowanie neutralizuje toksyny grzybów, jednak nie zawsze. Na pewno nie ma prostej za­sady odróżniania grzybów jadalnych od grzybów trujących. Chociaż jaskrawo ubarwione gatunki są częściej trujące niż gatunki skromnie ubarwione, to jednak jest wiele gatunków bardzo trujących, które do złudzenia przypominają gatunki jadalne. Z tego względu, dopóki nie wie się na pewno, czy znaleziony grzyb jest jadalny, czy trujący, nie nale­ży go ze sobą zabierać i zjadać.

Podobne prace

Do góry