Ocena brak

Grzyby

Autor /Kazek Dodano /31.01.2012

Grzyby są wszędzie wokół nas - nie­które z nich uważa się za specjały kulinarne, niektóre są źródłem ratu­jących życie leków, inne mogą nisz­czyć zbiory, a jeszcze inne są śmiertelnie trujące. Chociażby z te­go względu zadziwiający świat grzy­bów wart jest głębszego poznania.
Terminem „grzyb" określa się bardzo zróż­nicowaną grupę organizmów, które mają jedną cechę wspólną: nie potrafią same pro­dukować pokarmu i z tego powodu są zmuszone żyć w lub na innych organizmach (jako pasożyty) albo żywić się martwą materią organiczną (jako saprofity). To głównie grzyby pasożytnicze są przy­czyną chorób zwierząt i roślin. Grzyby, które żyją na rozkładającej się materii organicznej, są często pożyteczne, gdyż przyspieszają procesy gnilne i przyczyniają się do ponownego włączenia waż­nych pierwiastków w obieg materii. Do saprofi­tycznych rodzajów grzybów należą też jadalne grzyby kapeluszowe i przysmaki takie jak trufle.
Większość grzybów rośnie w sposób dla nas niedostrzegalny i nie rzucający się w oczy, pod postacią cienkich, nitkowatych strzępków, które tworzą grzybnię, znajdującą się pod ziemią lub we wnętrzu jakiegoś obiektu. Części nadziemne, które my dostrzegamy i uważamy mylnie za całkowitą postać grzyba, to ich ciała reprodukcyjne. Fakt ten może być przyczyną tego, że badania i obserwa­cje grzybów stają się zniechęcająco trudne, ponie­waż często, aby oznaczyć poprawnie gatunek, trze­ba bardzo długo czekać, aż grzybnia wytworzy ciała owocujące. Łatwo zauważalne grzyby kape­luszowe to jedynie mała grupa przedstawicieli wielkiego świata grzybów. Większości gatunków grzybów nie zauważamy, spostrzegamy tylko róż­nego rodzaju objawy ich istnienia. Grzybica stóp jest tutaj najlepszym przykładem. Skóra jest za­czerwieniona i boląca, często spękana, jednak wywołującego ją grzyba gołym okiem nie widać. Inne grzyby, których także nie widzimy, wytwa­rzają alkohol i powodują rośniecie ciasta.

Podobne prace

Do góry