Ocena brak

GRZEGORZEWSKA SABINA, z GOSTKOWSKICH

Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012

GRZEGORZEWSKA SABINA, z GOSTKOWSKICH, ur. 18 I 1808 w Marzęcinie (Krakowskie), zm. 26 VI 1872 w Warszawie, pamiętnikarka. Od 1832 żona zamożnego ziemianina, członka krak. Rządu Nar. 1846, skazanego przez władze carskie na konfiskatę majątku i katorgę (zm. 1855, wkrótce po ułaskawieniu), wychowała samodzielnie kilkoro dzieci, biorąc udział w życiu umysłowym Warszawy (m. in. prowadziła salon lit.); Wyjątkiem z rękopismu pod napisem „ Wpływ kobiet na rozwój duchowy człowieczeństwa' (,,Bibl. Warsz." 1855) włączyła się w dyskusję o roli społ. i kształceniu kobiet, zajmując stanowisko konserwatywne. Z nie zachowanych lub nie zrealizowanych w całości pamiętników G. drukiem ukazały się wspomnienia z dzieciństwa w Galicji („Bibl. Warsz." 1856, wyd. os. 1889, uzup. „Kronika Rodzinna" 1879), Dziesięć dni w Puławach wr. 1828(1898); z tradycji rodzinnej spisała dzieje małżeństwa Konstantego Sobieskiego („Kółko Domowe" 1861-63 pt. Wspomnienia rodzinne, wyd. os. 1886 pt. Pamiętnik o Marii Wesslównie, królewiczowej Konstantowej Sobieskiej).

Pamiętnik o Marii Wesslównie, wyd. i wstęp Z. Lewinówna, W. 1965.

Zofia Lewinówna

Podobne prace

Do góry