Ocena brak

GRZEGORZ z BUCZKOWA OP bp.

Autor /Rena Dodano /11.10.2012

zm. 1424 (lub
1425) we Włodzimierzu Wołyńskim.

Jako przeor dominikanów
został 1400 łac. bpem włodzimierskim; realizował politykę
wielkiego księcia litew. —> Witolda, zmierzającego do
stworzenia niezależnej metropolii;

w związku z tym G. dążył
do wyzwolenia się spod zwierzchnictwa podległych Koronie
metropolitów halickich (m.in. 1409 na tzw. soborze w Pizie
w wyniku przeprowadzonego procesu, G. nie dopuścił do objęcia
bpstwa łuckiego, podległego Koronie i metropolicie halickiemu,
przez Świętosława OCarm, którego popierał król
Władysław II Jagiełło), a od 1412 lwowskiego J. Rzeszowskiego,
przeciw któremu 1418 popierał go Witold u pap. Marcina
V. G. nie dopuścił też wysłannika król. Macieja OP do
opanowania przeoratu w Łucku, 1418 zaś do sprawowania
przez niego w Łucku jurysdykcji.

 

A. Abraham, Udział Polski w soborze plzańsklm 1409 roku, RAUWHF II
22(1905) 125-157; J. Kloczowski, PSB IX 82; P. Kielar, Studia nad kulturę szkolna i intelektualna dominikanów prowincji litewskiej w średniowieczu, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, Wwa 1975, I 298; T.M. Trajdos. Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony l Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386-1434), Wr 1983, I 77-80, 101-102, 178.

Podobne prace

Do góry