Ocena brak

GRZECHY WOŁAJĄCE o POMSTĘ do NIEBA

Autor /Halka Dodano /11.10.2012

Określenie
niektórych grzechów śmiertelnych (—» grzech V 5) naruszających
w szczególny sposób podstawy porządku społecznego.

Na podstawie tekstów bibl. w tradycyjnej teologii mor.
mówi się o 4 g.w. o p.d.n.: bratobójstwo (por. Rdz 4,10),
grzech sodomski (por. Rdz 19,13), wielka krzywda wyrządzona
najbardziej niezdolnym do samoobrony, zwł. sierotom,
wdowom i ubogim (por. Wj 22,22-23), a także odmowa należnej
zapłaty za pracę (por. Pwt 24,14-15; Jk 5,4).

Ojcowie
Kościoła akcentowali szczególną szkodliwość mor. tych grzechów
i stawiali problem możliwości ich odpuszczenia (—>
grzechów odpuszczenie); Pismo św. nie uczy jednak wprost
o niemożliwości ich darowania.

 

A.M. Meier, Das peccatum mortale ex toto genere suo. Entstehung und Interpretation des Begriffes, Rb 1966; S. Witek, Naruszenie porządku moralnego a teologiczne rozróżnienie grzechów, RTK 20(1973) z. 3, 25-38; S. Olejnik, W odpowiedzi na dar i powołanie Boże. Zarys teologii moralnej, Wwa 1979, 403.

Podobne prace

Do góry