Ocena brak

GRYBOWSKA (Gribowskaja, Hrybowśka) ALEKSANDRA

Autor /kacperka Dodano /20.02.2012

GRYBOWSKA (Gribowskaja, Hrybowśka) ALEKSANDRA, ur. 28 V 1929 w Światyniu, ukr. historyk literatury pol.; specjalizuje się w zakresie pol.-wsch.słow. stosunków literackich. Studia filol. ukończyła 1953 na Uniw. Lwow., doktorat uzyskała tamże 1959 na podstawie rozprawy Eliza Ożeszko i russkaja litieratura-, od 1956 jest wykładowcą na uniw. we Lwowie. Ogłosiła w języku ros. i ukr. ponad 30 artykułów i szkiców o literaturze pol. oraz pol.-ros. i pol.-ukr. związkach literackich. W centrum jej zainteresowań znajdują się związki E. Orzeszkowej i S. Żeromskiego z literaturą ros. i ukr. (Orzeszkowej poświęciła kilka prac w czasopismach i nauk. wydawnictwach zbiór.), a także stosunek I. Franki i Łesi Ukrainki do literatury polskiej. W swoich pracach przedstawiła recepcję twórczości M. Lermontowa w Polsce - od pierwszych przekładów (T. Lenartowicza i W. Syrokomli) do najnowszych (M*. Jastruna, W. Słobodnika, J. Tuwima), a także dzieje jego dramatów w Polsce (1966), jest autorką rozpraw o A. Czechowie w pol. krytyce lit. (1963), o recepcji I. Turgieniewa (1969), M. Gorkiego (1970), oraz współautorką (z W. Motornym) szkicu o przekładach utworów pisarzy pol. o II wojnie świat. (Ukrajinśki perekłady twońw polśkych pyśmennyki w pro druhu switowu wijnu, w tomie zbiór. Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej, 1973).

Bazyli Białokozowicz

Podobne prace

Do góry