Ocena brak

Gruźlica stawu biodrowego

Autor /grubaska Dodano /18.12.2012

Gruźlica stawu biodrowego, drugie co do częstości umiejscowienie gruźlicy narządu ruchu zaczyna się od ogniska w błonie maziowej lub w kości panewki bądź w przystawowej części kości udowej. W postaci wysiękowo-martwiczej bez względu na miejsce rozpoczęcia się procesu chorobowego szybko dochodzi do niszczenia chrząstki stawowej, głowy kości udowej, panewki lub obu składowych stawu. Ropień zimny przebija się do pachwiny lub na pośladku. Skutkiem zniszczenia końców stawowych może być zwichnięcie patologiczne, staw rzekomy Menarda (kikut szyjki i głowy w dużej, wędrującej panewce), skrócenie kończyny, przykurcze w patologicznym ustawieniu, najczęściej w zgięciu, przy wiedzeniu i rotacji wewnętrznej. Do kostnego zesztywnienia dochodzi rzadko. Zrost włóknisty w patologicznym ustawieniu powoduje bóle nasilające się w czasie chodzenia.Pierwsze bóle mogą dotyczyć stawu kolanowego, dołącza się utykanie, bóle nocne, ustawienie się uda w lekkim odwiedzeniu, zgięciu i rotacji wewnętrznej, spowodowane rozdęciem stawu płynem wysiękowym. W okresie zachodzących zniszczeń końców stawowych dołącza się przykurcz w przywiedze-niu, zgięcie i skręcenie na zewnątrz, spowodowane bólowym przykurczem mięśni, później zmianami bliznowatymi. Nie leczona gruźlica stawu biodro-wego może trwać całe życie, dając okresowo zaostrzenia i nasilające się zniekształcenia.

Różnicować trzeba w I okresie z podostrym nieswoistym zapaleniem, jałową martwicą głowy kości udowej u dzieci i ze zmianami zwyrodnieniowymi w III okresie u dorosłych. Za gruźlicą przemawia przyśpieszony OB bez leuko-cytozy, przewlekły przebieg, powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych, dodatnie odczyny tuberkulinowe.

Leczenie zachowawcze w I i II okresie sprowadza się do odciążenia stawu leżeniem. Poprzednio obowiązywało długotrwałe unieruchomienie w opatrunku gipsowym, obecnie unieruchomienie stosuje się w przypadkach złośliwej postaci gruźlicy.

Wskazaniem do leczenia operacyjnego jest w II i III okresie ognisko przy-stawowe grożące przebiciem do stawu. Zabieg polega na pozastawowym wycięciu ogniska i wypełnieniu ubytku przeszczepami kostnymi.

Zniekształcenia, przykurcze i ogniska gruźlicze stawu w okresie III leczy się operacyjnie, wycięciem ogniska bądź wycięciem stawu. W zależności od rodzaju i rozległości zmian oraz od zawodu chorego podejmuje się zabiegi rekonstrukcyjne, wytwarza stawy zastępcze lub, wyjątkowo, usztywnia się staw.

Podobne prace

Do góry