Ocena brak

Grupy rówieśnicze

Autor /zofia Dodano /16.03.2011

 1. pojęcie

  • grupa społeczna: mała, pierwotna, nieformalna, a zrzeszanie się młodych w grupy równolatków jest cechą współżycia zbiorowego;

  • Cooley – wskazanie że grupa rówieśnicza posiada cechy grupy pierwotnej:

   • mała liczebność – bezpośrednia styczność

   • prosta organizacja oraz ubóstwo ról i pozycji

   • dobrowolność akcesu oraz silna identyfikacja

 • Znaniecki – powszechny składnik środowiska społecznego dziecka i nastolatka (obok rodziny i sąsiedztwa);

 • Pilch – organizm społeczny wyróżniony spośród innych nie ze względu na wspólną cechę demograficzną wieku, lecz ze względu na typ więzi, bliskie i nacechowane wzajemną aprobatą uczestnictwo;

 1. struktura:

 • struktura komunikacji:

- gwiazdy;

- koła;

- szprychowa;

- bezpośrednia;

- łańcuchowa;

 • role:

- przypisywana - formalna;

- postrzegana – oczekiwania jednostki;

- pełniona – postępowanie;

 • sprawowanie władzy:

typy grup:

- grupa hierarchiczno-autorytarna – przywódca; sztywna hierarchia; wysoka skuteczność; szybkie efekty działań;

- arystokratyczna (liberalna) – kilku przywódców; niska sprawność i skuteczność;

- demokratyczna - przywódca; elastyczna hierarchia; wysoka skuteczność w dłuższym czasie;

typy kierowania:

- przodownictwo;

- przywództwo;

- panowanie;

 

 1. typy

 • nieformalne grupy rówieśnicze:

  • dziecięca grupa zabawowa

- 3-4 do 11-12 lat;

- potrzeba zabawy w zespole;

- dobór partnerów za każdym razem inny;

- role społeczne przez naśladownictwo;

- podział ról zróżnicowany dla chłopców i dziewcząt;

- brak norm własnych;

- najmniej konfliktowa w stosunkach z dorosłymi;

- od 12 lat;

- 4-5 osób;

- dobór członków o wyrównanym poziomie dojrzałości, podobnych postawach moralnych, dążeniach, poglądach;

- obie płcie;

- względna trwałość;

- silna więź i wysoki stopień solidarności;

- równorzędność członków;

- od 8-9 lat;

- wysokie zorganizowanie i zintegrowanie; wyraźne role, autokratyczny przywódca;

- zbliżona do formalnej – trwalsza;

- własna subkultura, tradycje

- silna więź i solidarność podkreślana ubiorem, odznakami, przydomkami;

- skłonność do opozycji względem dorosłych;

 • formalne - zasady organizacji wiadome są z góry;

 1. Procesy zachodzące w grupie - Rylke Hanna

 1. Komunikacja w grupie – Rylke Hanna

 •  
  •  
   • Wzory komunikacji:

    • Jednokierunkowa – przekazywanie przez osobę kierującą poleceń lub własnych interpretacji; szybszy ale mniej dokładny

    • Dwukierunkowa – przekazywanie informacji i opinii przez kierującego, zachęta do pytań i wyrażania własnych opinii przez uczestników; trwa dłużej ale daje lepsze rezultaty;

   • Czynniki wpływające na wybór wzoru komunikacji:

 

6. Cechy społeczne klasy – Doyle Walter

 1.  
  • Wielowymiarowość – klasa: pomieszczenie, mieszczące wielu ludzi z własnymi upodobaniami i zdolnościami współzawodniczących o jakieś dobra; istnieje potrzeba zaplanowania i zgrania wielu czynności: gromadzenie wielu danych, utrzymanie ich w harmonogramie, dostarczenie materiałów, zebranie i ocenienie prac

  • Jednoczesność

  • Gwałtowność – szybkość reakcji

  • Nieprzewidywalność

  • Jawność – miejsce publiczne

  • Przeszłość – wspólne doświadczenia, zwyczaje i normy

 

 

Podobne prace

Do góry