Ocena brak

GRUDZIŃSKI JAN OFM

Autor /Halka Dodano /11.10.2012

Imię zak. Kajetan, ur. 28 XII
1916 w Soli k. Biłgoraja, zm. 25 VIII 1986 w Krakowie, historyk
zakonu.

Do zakonu wstąpił 1935 w Leżajsku; studia filoz.-
teol. odbył w seminarium zak. (1938-39) i archidiec.
(1939-42) we Lwowie, gdzie 1942 przyjął święcenia kapł.; po
II wojnie świat, uzupełnił studia teol. na U J , uzyskując 1947
tytuł magistra. Pełnił obowiązki wychowawcy kleryków w
Tarnowie (1946-47), mistrza nowicjatu w Leżajsku (1947-
-52), sekretarza prowincji (1960-63) oraz definitora (1963-69,
1975-81);

był archiwistą, bibliotekarzem (od 1963) i organizatorem
Muzeum Prow. Bernardynów w Leżajsku (1986 - ok.
1000 eksponatów) oraz współorganizatorem 2 wydawnictw
zbiorowych - SPPF i Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej
granicach historycznych (Kalwaria Zebrzydowska 1985), w
których zamieścił 207 artykułów; opublikował także zarys
dziejów swego zakonu w Polsce Bernardyni w latach 1772-
-1970 (ZFP III 3-131).

Równolegle do działalności nauk. i
piśmienniczej sprawował opiekę nauk. nad młodymi historykami
zajmującymi się problematyką franciszkańską oraz
krzewił kult pol. błogosławionych zakonu (Szymona z Lipnicy,
Jana z Dukli i Władysława z Gielniowa); pośmiertnie wydano
(współautor R. Gustaw) Błogosławiony Szymon z Lipnicy
(Kalwaria Zebrzydowska 1988).

 

W. Murawiec, SPPF 161-162 (bibliogr.); tenże, Świętej pamięci ojciec Kajetan G, OFM, Tygodnik Powszechny 40(1986) z. 43.

Podobne prace

Do góry