Ocena brak

GRUCZOŁY ŚLINOWE

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Do jamy ustnej uchodzi znaczna liczba gruczołów zwanych śliniankami albo gruczołami ślinowymi; wydzielinę ich nazywamy śliną. Trzy z nich są szczególnie duże, są to: ślinianki przyusznc, ślinianki podszczękowe, czyli podżuchwowc, i ślinianki pOdjęzykowe. Tc wielkie gruczoły ślinowe, którymi z kolei się zajmiemy, należy przeciwstawić licznym małym, które jako grudki wielkości przeważnie nie przewyższającej ziarna grochu występują w błonie śluzowej jamy ustnej. 

Według miejsca ich występowania odróżniamy: 1. W przedsionku jamy ustnej: 1) gruczoły wargowe, 2) policzkowe i 3) trzonowe, z którymi zapoznaliśmy się poprzednio. II. We właściwej jamie ustnej: 1) gruczoły językowe (przednie, tylne i boczne) i 2) gruczoły podniebienne.

Gruczoły ślinowe wydzielają ślinę typu śluzowego lub surowiczego, bogatą w białko, lub też obu tych rodzajów. Pod tym względem dzielimy gruczoły na 1) czysto surowicze: przyusznica i gruczoły językowe Ebncra; 2) czysto śluzowe: gruczoły podniebienne i gruczoły nasady języka; 3) mieszane: gruczoły wargowe, policzkowe, trzonowe, językowy przedni (Blandin-Nuhna). podjęzykowy i podszczękowy.

Podobne prace

Do góry