Ocena brak

Gruczoł tarczowy w wieku starczym

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

Stężenie wolnej tyroksyny (FT4) u ludzi w starszym wieku pozostaje w granicach normy mimo zmniejszenia dobowego wytwarzania tego hormonu. Wiąże się to ze zmniejszoną konwersją obwodową T4 do T3. Stężenia FT3 są niekiedy zmniejszone. Podstawowe stężenia tyreotropiny (TSH) pozostają w normie lub są nieznacznie zmniejszone. U chorych w starszym wieku leczonych z powodu nadczynności tarczycy często obserwuje się opóźnioną normalizację stężenia tyreotropiny mimo osiągnięcia eutyreozy. Należy brać to pod uwagę w interpretacji wyników. Zjawiskiem obserwowanym niemal u wszystkich osób w starszym wieku jest upośledzona mobilizacja tyreotropiny w próbie z tyreoli-beryną (TRH). Maksymalny przyrost stężenia tyreotropiny z reguły nie przekracza 5 jaU/ml, co uważane jest za kryterium prawidłowej odpowiedzi u ludzi młodych i w średnim wieku. Z tego też względu próba z tyreoliberyną jest mało użyteczna w diagnozowaniu nadczynności tarczycy u starszych pacjentów. Omawiane tu zmiany mają charakter „Fizjologiczny”, tj. w mniejszym lub większym stopniu dotyczą wszystkich osób w zaawansowanym wieku.

Innym zjawiskiem jest częstsze występowanie pierwotnej niedoczynności tarczycy na tle autoimmunologicznym (choroba Hashimoto) u ludzi, zwłaszcza kobiet, w starszym wieku. Jej objawy często są mylnie odnoszone do naturalnego procesu starzenia.

 

Podobne prace

Do góry