Ocena brak

Grubość warstwy farby

Autor /gregory Dodano /04.12.2013

W drukowaniu offsetowym, ze względu na metodę drukowania, maksymalna możliwa do przeniesienia grubość warstwy farby wynosi ok. 3,5 pm.

Podczas drukowania na papierach powlekanych farbami wg DIN 16 539, właściwe barwy powinny zostać osiągnięte przy grubościach warstw farb od 0,7 do 1,1 pm.

Niewłaściwe wyciągi barw, nieodpowiednie podłoże drukowe lub użycie niewłaściwych farb mogą być przyczyną tego, że na odbitkach nie zostaną osiągnięte barwy odpowiadające narożnym punktom znormowanych farb na płaskim wykresie chromatyczności CIE.

Obszar odtwarzalny barw zmniejsza się również przy nieoptymalnym nadawaniu farb. Jest on zaznaczony na rysunku białą powierzchnią. Obrazuje on, jak został ograniczony obszar barw wskutek nieoptymalnego nadawania farb triadowych.

Z punktu widzenia fizyki wpływ grubości warstwy farby na wygląd odbitek można wyjaśnić następująco:

Farby drukarskie nie są kryjące, lecz w zasadzie transparentne; w rezultacie światło przenika warstwy farb. Penetrując warstwę spotyka się ono z pigmentami, które w mniejszym lub większym stopniu pochłaniają (absorbują) światło o określonej długości fal.

Im większa jest koncentracja pigmentów i grubość warstwy farby, tym większa część strumienia pierwotnego światła jest absorbowana przez pigment.

Kolejno strumień światła osiąga (białą) powierzchnię podłoża drukowego, od którego zostaje odbity.

Zanim światło trafi do oka obserwatora, musi przeniknąć ponownie warstwę farby.

Gruba warstwa farby absorbuje więcej światła i odbija je w mniejszym stopniu aniżeli cienka warstwa farby; w efekcie oceniający widzi barwę ciemniejszą i bardziej nasyconą. Promieniowanie docierające do oka obserwatora stanowi podstawę oceny każdej barwy.

 

Podobne prace

Do góry