Ocena brak

Grubość ściany serca

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Grubość ściany serca zależna jest od stopnia rozwoju mięśniówki, który w różnych częściach serca jest bardzo różny w zależności od czynności. Ściana przedsionków ma najcieńszą warstwę mięśniową, gdyż przedsionki nie tłoczą krwi do ustroju, a tylko przeprowadzają ją do komór. W obu przedsionkach mięśniówka jest mniej więcej tej samej grubości. Zupełnie inaczej w ścianie komór. Na przekroju poprzecznym  widzimy najwyraźniej o ile ściana lewej komory jest silniej rozwinięta niż prawej. Obie łączą się z sobą w przegrodzie międzykomorowej i tutaj sztucznie tylko dają się mniej więcej oddzielić jedna od drugiej. Zadanie komory prawej polega tylko na wtłaczaniu krwi do układu włosowatego płuc. Komora lewa natomiast wypycha krew do wielkiego krążenia, do układów włosowatych wszystkich narządów ciała z wyjątkiem płuc; komora lewa musi więc (przy pomocy ścian tętnic) przezwyciężać różny, nieraz bardzo zmienny opór w poszczególnych narządach. Dlatego też ściana lewej komory jest najgrubsza, przeszło dwukrotnie grubsza niż prawej, a ta znowu znacznie grubsza od ściany przedsionków.

Waga ściany obu przedsionków razem stanowi około l/« wagi obu komór, przy czym komora lewa waży przeszło dwa razy tyle co prawa. U noworodka różnica grubości ścian między obu komorami jest jeszcze znacznie mniejsza niż później w związku z odmiennym podziałem krwi w sercu płodu.

Podobne prace

Do góry