Ocena brak

Groteska

Autor /Wirydianna Dodano /30.10.2012

Ornament rośl. składający się z wici, w
którą wplecione są motywy figur, i zwierzęce, owoce,
kwiaty, panoplia, fragmenty arch. i elementy fantastyczne.

G. powstała w sztuce rzym. I w. n.e., a w okresie
renesansu i klasycyzmu była, w połączeniu z arabeską,
jednym z najbardziej charakterystycznych
motywów dekoracji mai. i rzeźb. Zob. też arabeska,
kandelabrowy ornament.

(niem. Groteskę, z franc. grotesąue 'dziwaczny dziwaczność')

Podobne prace

Do góry