Ocena brak

GROSSBEEREN, m. na płd. zach. od Berlina

Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013

Gdzie 23 VIII 1813 doszło do starcia między Francuzami i Sasami a Prusakami. 4 korpus gen. Bertranda, należący do grupy wojsk marsz. Oudinota, maszerując na Berlin, został zaatakowany w okolicach Blankenfelde przez 13 tys. Prusaków (głównie z Landwehry) pod rozkazami gen. Tauentziena, dysponującego 32 działami. Gen. Reynier z 7 korpusem (27 tys. żoł.) ruszył na G., by obejść Prusaków. Udało mu się opanować osadę i zająć pobliskie wzgórze Wiatraczne.

Zezwolił wtedy swoim żoł. rozłożyć się biwakiem, sądził bowiem, że wobec ulewnego deszczu walka tego dnia już ustała. Tu jednak został zaatakowany niespodziewanie przez 32-tys. korpus Biilowa. Uważając, że G. na prawym skrzydle franc. ugrupowania jest najsłabszym punktem, Reynier ustawił tam w wielkim czworoboku dyw. swej piech. Prusacy zdołali jednak zająć miasteczko i zepchnąć Francuzów ze wzgórza Wiatracznego. Francuzi w centrum i na lewym skrzydle starali się odzyskać utracony teren, ale Reynier dał sygnał do odwrotu.

Obie armie powróciły na swe biwaki z godzin rannych. Niespodziewanie dyw. franc. jazdy uderzyła na prus. huzarów, ale nie zdołała ich złamać. Francuzi i Sasi stracili 3 tys. żoł., 13 dział i 60 furgonów. Prusacy tylko 1000 żoł. Bitwa zakończyła franc. ofensywę na Berlin i zmusiła Francuzów do odwrotu na Drezno i Lipsk.

Podobne prace

Do góry