Ocena brak

GRONKOWSKI WITOLD ks.

Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012

ur. 20 VIII 1900 w Trzemesznie,
zm. 6 III 1964 w Gnieźnie, biblista.

Do seminarium duch. wstąpił 1922 w Poznaniu; 1924 rozpoczął
studia teol. na uniw. w Strasburgu; święcenia kapł.
przyjął 1926 w Gnieźnie; 1930 uzyskał doktorat w Strasburgu
na podstawie rozprawy Le messianisme d'Ezechiel (Str 1930);
nast. specjalizował się w Pap. Instytucie Bibl. w Rzymie i w
Ecole Biblique w Jerozolimie, gdzie zetknął się z M.J. Lagrange'em;
1934-39 prowadził wykłady ze wstępu do Pisma
Św., ze ST i archeologii bibl. w seminarium duch. w Poznaniu.

W tym czasie opracował m.in. De circuitu ambituąue
urbis Jerusalem secundum textus topographicos qui in Nehemiae
libro inveniuntur (Lw 1934), Współczesność Abrahama
z Hammurabim w świetle danych biblijnych, filologicznych i
historycznych (Pz 1937), Prace ojca Lagrange'a w dziedzinie
ST (Przegląd Biblijny 2(1938) 145-173) oraz podręcznik
Wstęp ogólny do Pisma świętego (Pz 1939, 1947 i 3 wyd.
bmrw); podczas II wojny świat, zaginęły wszystkie jego materiały
nauk., w tym notatki do komentarza do Ez dla serii
Etudes bibliques, z którego zdołał opublikować jedynie De
natura Ezechielis vinculorum, Ez 3,16a.22-27 (CT 16(1937)
375-412).

Wysiedlony 1939 do Sokołowa Podlaskiego pracował
w okresie okupacji w duszpasterstwie; 1956-62 podjął
wykłady Pisma św. w seminarium duch. księży salezjanów w
Lądzie.

 

M. Wolniewicz, Ksiądz profesor dr Witold G.. RBL 17(1964) 318-323; tenże, Studium Pisma świętego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu w latach 1835-1939. Sprawy Biblijne 22, Pz 1969, 68-72; tenże. SPTK V 520-523.

Podobne prace

Do góry