Ocena brak

GRÓB MARYI

Autor /Halka Dodano /10.10.2012

Miejsce złożenia po śmierci ciała Matki
Boskiej. Tradycja o g.M. wiąże się z przekonaniem, że Maryja
umarła jak in. ludzie (zdania teologów na ten temat są
podzielone); w pierwszych 4 wiekach brak jest hist, wzmianek
i śladów ustnej tradycji apost. o śmierci i g.M.

Od V w.
istnieją 2 opinie na temat miejsca g.M.; wg pierwszej, wywodzącej
się z literatury apokryficznej (-> apokryfy II 4) i ukazującej
ostatnie wydarzenia ziemskiego życia Maryi (Transitas
Mariae), pochowano ją w Dolinie Jozafata, u stóp —*
Góry Oliwnej, skąd została wzięta do nieba; od poł. V w.
wskazywano tam na domniemany g.M. i zbudowano kościół; od VI w. szerzył się kult tego grobu jako g.M. wraz z wiarą
we wniebowzięcie NMP; obecnie w tym miejscu znajduje się
krypta z wykutym w skale g.M. (dziś w posiadaniu prawosławnych).

Wg drugiej opinii, opartej na fragmencie Listu Ojców
Soboru Efes. (431), związanej z tradycją grobu Jana
Apostoła, miejscem zaśnięcia Maryi był Efez; wersja ta rozpowszechniona
została dopiero w XVIII w. przez L.S. de Tillemonta.

Pod koniec XIX w. na podstawie prywatnych objawień
A.K. Emmerick wskazano w Panagia Kapuli (10 km od
staroż. —> Efezu) domniemane miejsce zaśnięcia Maryi (zw.
Meryem Ana), ale miejsce jej grobu pozostaje nieznane.

 

J. Nirschl, Das Grab heiligen Jungfrau Maria. Eine historisch-kritische Studie. Mb 1896; H. Lcclcrcq, DACL X 2019-2031 ; M. Jugie, La mort et l'assomption de la Sainte Vierge. Etude historico-doctrinale. CV 1944; C. Kopp, Das Mariengrab in Ephesus'l. ThG 45(1955) 161-188; J. Euzet, Remarques sur .Jérusalem? - Ephèse?" de Clemens Kopp. DThP 60(1957) 47-72; G. Caprile, La casa della S. Vergine a Efeso. Istanbul 1959; tenże. L'origine della tradizione sulla morte e sul sepolcro di Maria a Gerusalemme. DThP 63(1960) 216-221; M. de Buit, Petit vocabulaire mariai. P 1979, 223.

Podobne prace

Do góry