Ocena brak

GRIM EMANUEL, pseud. ŚLĄZAK

Autor /ulasek Dodano /20.02.2012

GRIM EMANUEL, pseud. ŚLĄZAK, ur. 111883 w Karwinie, zm. 18 X1950 w Cieszynie, śl. poeta, dramatopisarz i publicysta; ksiądz. Syn górnika, wychowanek i katecheta gimn. pol. w Cieszynie, długoletni proboszcz w Istebnej; kontynuował działalność nar. J. Londzina, po którym objął przewodnictwo Zw. Śląskich Katolików. W 20-leciu międzywojennym prowadził działalność polityczno-narodową. Był współred. —» ,,Gwiazdki Ciesz.'', współpracował blisko z —» „Zaraniem Śląskim". Dorobek poet. zawarł w zbiorach Znad brzegów Olzy (1913), wyd. wraz z poematem Ondraszek, i Znad źródeł Olzy (t. 1-2 1935). Uprawiał lirykę rei., krajobrazową, a przede wszystkim patriot., o silnych akcentach agitacyjnych, związanych gł. z ówczesnym konfliktem pol.-czes. o Śląsk Ciesz, (temat ten podjął również w dramacie Dla Ciebie Polsko, czyli Obrona Karwiny 1934). Sięgał często do przeszłości, legend i folkloru ziemi cieszyńsko-beskidzkiej (obrazki scen. Jasełka śląskie 1920, wyd. zmień. 1932, Wesele śląskie 1924, Wanda 1932, wierszowane Baśnie z Podbeskidzia Śląskiego 1929), popularyzował wiedzę o rodzimym regionie i postaci bojowników o polskość Śląska (np. cykl scen z życia P. Stalmacha i K. Miarki Dwa orły śląskie 1924). Prowadził badania nad dziejami regionu i piśmiennictwa śl., ogłaszając popularne szkice okolicznościowe, m. in. wydał i opracował nie ukończony pamiętnik P. Stalmacha. Tłumaczył poezję słowac. (m. in. S.H. Vajanskiego) i chorw. (V. Nazora).

Młoda Polska na Śląsku (1898-1922), oprać. A. Gładysz, Wr. 1969.

PSB 8 (L. Brożek); ŚSB 1 (M. Fazan); M. MOTYKA E. G. (też wybór utworów), w: Pisarze śląscy XIX i XX wieku (zbiór.), Wr. 1963.

Mirosław Fazan

Podobne prace

Do góry