Ocena brak

GRIENKOW ALEKSANDR IWANOWICZ

Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012

ur. 1839,
zm.1901, prawosł. teolog moralista.

Studiował w Akademii
Duch. w Moskwie; był prof, teologii mor. i pedagogiki w
Akademii Duch. w Kazaniu. W recenzji podręcznika I. Chałkoliwanowa (Bibliograficzeskaja zamietka, Prawosł awnyj sobiesiednik
18 (1872) z. 3, 76-109) zawarł krytykę teologii kat.
i protest, oraz moralistyki ros. (uważał, że nie ukazują one
wewn. przemiany człowieka jako nowego stworzenia w Chrystusie).

Podstawę teologii mor. powinna, wg G., stanowić
dogmatyka, przedstawiająca Boże królestwo łaski; powołani
do niego wierni mają naśladować Chrystusa, by dzięki łasce
osiągnąć zbawienie; przedmiotem teologii mor. ma być m.in.
świat, w którym żyje człowiek i dramat jego egzystencji; w
pedagogice mor. G. afirmował wolność człowieka i miłość.

Opublikował m.in. monografie o teologii i filozofii niem.
XIX w. - Gławnyje naprawlenija niemieckogo bogosłowija
XIX wieka. Ot Szlajermachera do Sztrausa (Kazań 1882),
oraz franc, teologii mor. XIX w. - Niezawisimaja moral. K
charaktlerlstikie sowriemiennogo sostojanija nrawouczenija we
Francii (Prawosławnyj sobiesiednik 31(1885) z. 2).

Podobne prace

Do góry