Ocena brak

GREKÓW l TURKÓW CYPRYJSKICH WOJNA 1963-1964

Autor /grubas Dodano /01.08.2012

16 sierpnia 1963 oficjalnie usta­nowiono Republikę Cypru, co miało zapobiec ewentualnemu przyłączeniu wyspy do Grecji lub Turcji. Ludność Cypru stanowią w trzech czwartych Grecy, a w jednej czwartej Turcy i inne narodowości, co powoduje, że kraj jest rozdarty nieustannymi walkami. Prezydent Cypru, Grek, arcybiskup Makarios III (1913-1977), który uroczyście wyrzekł się unii z Grecją (enosis), zasypywany był ciągle skargami Turków cypryjskich utrzymujących, że są prześladowani. Mieszkańcy zarówno Grecji, jak i Turcji namawiali swoich po­bratymców na wyspie do stosowania przemo­cy. Wielka Brytania starała się nakłonić Grecję i Turcję do zagwarantowania pokoju na Cy­prze. Pod koniec 1963 Turcy cypryjscy uwa­żając, że greckie próby wprowadzenia zmian w konstytucji zagrażają ich prawom, rozpo­częli walkę. W marcu 1964 Organizacja Na­rodów Zjednoczonych wysłała na Cypr jed­nostki pokojowe. Prezydent Stanów Zjedon-czonych Lyndon B. Johnson (1908-1973) ostrzegł Turcję przed skutkami inwazji na wyspę; do ataku nie doszło. Mimo obecności na Cyprze żołnierzy z pokojowych formacji ONZ między Turkami i Grekami cypryjskimi ciągle dochodziło do walk. W sierpniu 1964 tureckie lotnictwo zaatakowało Greków na Cyprze. Makarios zwrócił się o pomoc do Egiptu i Związku Radzieckiego. W końcu ONZ doprowadziła do zawieszenia broni. Po wprowadzeniu przez rząd cypryjski ustaw uniemożliwiających de facto naruszanie praw Turków przemoc ustała, groźba wojny między Grecją i Turcją została zażegnana.

Podobne prace

Do góry