Ocena brak

GREKÓW l TURKÓW CYPRYJSKICH WOJNA 1914.

Autor /grubas Dodano /01.08.2012

Obie rywalizujące strony z coraz więk­szą zaciekłością naruszały chwiejny pokój ustanowiony na Cyprze w 1964 (patrz gre­ków i turków cypryjskich wojna 1963-1964). W 1973 dokonano zamachu na życie cypryj­skiego prezydenta arcybiskupa Makariosa III (1913-1977) i próbowano uprowadzić członka rządu; w obie akcje zamieszana była organiza­cja terrorystyczna EOKA, mająca swą bazę w Atenach. Na konferencji zwołanej przez opozycyjnych biskupów Makarios został po­zbawiony tytułu arcybiskupa. Uchwałę od­wołał synod, który także ukarał biskupów. W połowie lipca 1974 Grecka Cypryjska Gwardia Narodowa kierowana przez oficerów z Grecji obaliła Makariosa (który uciekł do Londynu) i powołała nowy rząd, który miał dążyć do unii (enosis) z Grecją. ONZ nie zdołała zapobiec rozwojowi wypadków, a kon­ferencja w Londynie, w której wzięły udział wszystkie zainteresowane strony, nie dopro­wadziła do porozumienia. Turcja dokonała inwazji, pokonała Greków i zdobyła duże tereny w północno-wschodniej części Cypru, a ich mieszkańcy przygniatającą większością głosów opowiedzieli się za utworzeniem od­dzielnego państwa. Zawieszenie broni, zawarte 22 lipca 1974 i gwarantowane przez ONZ, ograniczyło działania wojenne do sporadycz­nych utarczek, ale upadek rządu greckiego spowodował wznowienie wojny, przerwanej 30 lipca 1974 kolejnym zawieszeniem broni. ONZ ustanowiła strefę buforową między grec­kimi i tureckimi terytoriami na wyspie. 16 sierpnia 1974 gwaranci konstytucji cypryjskiej (Wielka Brytania, Grecja i Turcja) doprowa­dzili do nowego zawieszenia broni z Turkami, które tym razem objęło prawie 40 procent obszaru wyspy. Makarios wrócił pod koniec 1974, zgodził się na autonomię Turków na zajmowanym przez nich terenie, sprzeciwił się jednak podziałowi wyspy.

Podobne prace

Do góry