Ocena brak

GRAVES ROBERT

Autor /Zyta Dodano /09.10.2012

ur. 24 VII 1895 w Londynie, zm. 7
XII 1985 w Deyá na Majorce, poeta, krytyk, powieściopisarz.

Pochodził z rodziny niem.-irl.; po ukończeniu szkoły w Charterhouse
brał udział jako ochotnik w I wojnie świat., a nast.
studiował w Oksfordzie; od 1929 mieszkał na Majorce (1961-
-66 wyjeżdżał z wykładami do Stanów Zjedn. i Oksfordu).

Karierę lit. rozpoczął jako poeta od konwencjonalnych
utworów, a po krótkim okresie fascynacji psychologią S. Freuda
radykalnie zmienił swą poezję (pod wpływem amer, poetki
L. Riding), co uwidoczniło się w The Pier Glass (Lo 1921),
The Feather Bed (Lo 1923) i w pierwszym z długiej serii zbiorów
(Poems 1914-1926, Lo 1927), gdzie dominuje problematyka
egzystencjalna. G. istniejące wartości i systemy uważał
za bezużyteczne dla zbawienia, które zapewnić może tylko
nowa koncepcja miłości heroicznej (z góry skazanej na zgubę).

G. jest także autorem studiów teor. i kryt. Poetic Unreason
(Lo 1925) i A Survey of Modernist Poetry (Lo 1927, wraz
z Riding), podejmujących problematykę obecną również w
jego poezji: połączenie celt. mistycyzmu i zamiłowania do
nonsensu z surowym, metodycznym racjonalizmem, motyw
wojny (która niszczy stałe wartości, przynosi poczucie izolacji
i braku bezpieczeństwa), koncepcja romantycznej miłości
(uwydatniająca dychotomię duszy i ciała).

G. nie tworzył
wielkich poematów, lecz krótkie, liryczne wypowiedzi, pozbawione
składniowej wieloznaczności; w jego wierszach obok
ironii i dystansu pojawia się niekiedy aspekt mist., a także
przekonanie o magicznej sile poezji. Bestsellerami stały się
powieści historyczne G. - / , Claudius (Lo 1934; Ja, Klaudiusz,
Wwa 1957), Claudius the God (Lo 1934; Klaudiusz i Messalina,
Wwa 1958), Count Belisarius (Lo 1938; Belizariusz, Wwa
1960), The Golden Fleece (Lo 1944), King Jesus (Lo 1946),
które wielokrotnie przekładano i filmowano. Ich cechę charakterystyczną
stanowi konwencja fikcyjnych pamiętników
postaci hist., którym siła wewn. umożliwia kształtowanie wydarzeń,
wytyczanie wzorów, tworzenie historii oraz zachowanie
zdrowego rozsądku w zdezintegrowanym świecie.

G. wydał ok. 30 zbiorów poezji (ostatni Collected Poems,
Lo 1975; Wiersze, Wwa 1968; Poezje wybrane, Wwa 1977), wiele powieści, liczne opracowania kryt., przekłady, eseje,
biografie, a także The Greek Myths (NY 1955; Mity greckie,
Wwa 1967); swoje młodzieńcze przeżycia opisał w książce
Goodbye to All That (Lo 1929), uznawanej za klasyczną autobiografię
pokolenia wojennego.

 

J.M. Cohen, Robert C, Lo 1960; D. Day, Swifter than Reason, Chapel Hill 1963; M. Kirkham, The Poetry of Robert G., Lo 1969; M. Seymour-Smith. Robert.

Podobne prace

Do góry