Ocena brak

GRANULOCYTY (pmn)

Autor /IdaD Dodano /23.07.2013

Grupa komórek leu-kocytarnych (krwinek białych), powstających w czerwonym szpiku kostnym (pod wpływem określonych czynników wzrostowych) z nieukierunko-wanych komórek pnia (CFE-GEMM). Podzielona na granulocyty obojętno- (neutrofile), kwaso- (eozyno-file) i zasadochłonne (bazofile). Pełnione przez nie funkcje fizjologiczne zależne są od ich przynależności do konkretnej podgrupy. Wykazują zdolność do diapedezy, chemotaksji i fagocytozy. Biorą udział w reakcjach odpornościowych organizmu.

Podobne prace

Do góry