Ocena brak

GRAND SLAM - bomba

Autor /guzik Dodano /24.02.2011

Brytyjska bomba lotnicza skonstru­owana przez Barnesa *Wallisa wa­żyła 10 955 kg i była najcięższą bombą II wojny światowej. Pierw­sze propozycje wytwarzania tak ciężkich bomb, składane przez Wallisa na początku II wojny, odrzucono i dopiero po sukcesie, jakim było zniszczenie w nocy z 16 na 17 maja 1943 r. zapór wodnych Móhne i Eder za pomocą skonstruo­wanych przez niego specjalnych bomb (*Dam Busters), rozpoczęto prace nad Grand Slam. Mniejszą wersję o nazwie *Tallboy przekaza­no do jednostek w czerwcu 1944 r., Grand Slam zaś były gotowe do użycia dopiero w marcu 1945 r. Do końca wojny 41 tych bomb zrzuco­no na wiadukty i mosty w Niem­czech. Wybuch powodował powsta­nie krateru o głębokości ok. 9 m i średnicy 37 m.

Podobne prace

Do góry