Ocena brak

GRABÓW nad PROSNĄ

Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012

Parafia w dek. ostrzeszowskim
w diec. kaliskiej (do 1992 w archidiec. poznańskiej) oraz stacja
kazn. ewangelickoaugsburska. Wzmiankowany 1264, G. otrzymał 1416 od króla Władysława
Jagiełły prawo miejskie magdeburskie.

Parafia powstała w
XIV w.; pierwsza wzmianka o prob, w G. pochodzi z 1431;
drewniany kościół par. św. Mikołaja spalił się 1528; nast.,
również drewniany, spłonął 1662; zbudowany 1662-84 murowany
kościół Niepokalanego Serca Maryi i św. Mikołaja także
się spalił 1830; odbudowany został 1870 jako 3-nawowa bazylika
mająca niższe od nawy wielobocznie zamknięte prezbiterium
z 2 barokowymi ołtarzami bocznymi z przełomu XVIII i
XIX w.

Na terenie par. G. były także kościoły: przyszpitalny
Ducha Świętego, istniejący już w XV w., rozebrany 1812, i
Św. Krzyża z 1651, rozebrany 1790; 1626 franciszkanie konwentualni
z Kalisza założyli w G. swój klasztor; dzięki fundacji
starosty Marcina Zaremby rozpoczęto 1642 budowę kościoła
klasztornego NMP Niepokalanie Poczętej, zniszczonego
pożarem 1715, odbudowanego 1733-41, wczesnobarokowego,
murowanego, 1-nawowego, mającego prezbiterium zamknięte
półkoliście, ołtarz główny rokokowy z 1751-52, 6 ołtarzy
bocznych z ok. poł. XVIII w., rzeźby i obrazy barokowe; 1830
konwent skasowano, a zabudowania klasztorne, wzniesione
1723-26, przeznaczono na cele szkolne; zachowały się 2 skrzydła
dawnego klasztoru; od 1938 jest w G. dom zak. salezjanek,
które prowadziły przedszkole oraz szkołę gosp. dla dziewcząt,
1945-65 roczny kurs przysposobienia zawodowego, a
obecnie zajmują się katechizacją dzieci i młodzieży.

W 1887 wzniesiono w G. neogot. kościół ewang., należący
obecnie do par. w Kępnie w diec. pomorsko-wielkopolskiej.

 

SGKP II 773-774; S. Karwowski. G. w dawnej ziemi wieluńskiej, Pz 1890; KZSP V z. 17, 3-5; MPT II 225-226; Nowacki DAP II 497-498. 565 , 661, 764; SzmPz (1968) 376-378, 543, (1985) 354-355, 504; E. Nawrot, Dekanat Ostrzeszówski do roku 1821, PzST 6 (1986) 325-361; Kalendarz ewangelicki 1988, Wwa 1987, 307.

Podobne prace

Do góry