Ocena brak

GOWER JOHN

Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012

ur. ok. 1330 w hrabstwie Kent, zm.
1408 w Southwark, ang. poeta. Większą część życia spędził w Londynie, gdzie był związany z dworem; ok. 1400 zamieszkał
w klasztorze St. Mary Overies w Southwark; był przyj
a c i e l em G. —» Chaucera.

G. jest a u t o r em 3 obszernych
poematów alegor. o charakterze dydaktyczno-moralistycznym
(każdy napisany w in. języku); Speculum meditantis
(ok. 1379) stanowi przegląd cnót i 7 grzechów głównych ówczesnego
społeczeństwa ang.; zawiera też wezwanie do poprawy
przez skruchę i modlitwę o wstawiennictwo NMP,
której życiu G. poświęcił końcową część swego dzieła; Vox
clamantis (ok. 1381) obrazuje mor. upadek ludzkości, czego
przejawem było powstanie Wata Tylera (1381), ukazane tu
j a k o bunt zwierząt przeciw p r a w om natury;

G. potępił w nim
także nawracanie pogan orężem; w Confessio amantis (ok.
1390) odstępując od dydaktyzmu, opowiada ponad 100 powiązanych
ze sobą historii miłosnych, do których temat czerpał
m.in. z Owidiusza i Biblii;

utwór odznaczający się żywym,
barwnym językiem wywarł duży wpływ na ukształtowanie
się ang. języka literackiego. Dzieła G. wydano pt. The
Complete Works of John G. (I-IV, Ox 1899-1902).

 

G.R. Coffmann, John G. in His most Significant Role, University of Colorado Studies Series B 2, 4(1945) 52-56; M. Wickert, Studien zu John G., Kö 1953; J.H. Fisher, John G. Moral Philosopher and Friend of Chaucer, NY 1964; D.A. Pearsall, G. and Lydgate, Lo 1969. 5-22.

Podobne prace

Do góry